Wiatraki a nietoperze - wytyczne

Bats and wind farmsW całej Polsce coraz liczniej powstają lub są planowane elektrownie wiatrowe. Ich budowę powinna poprzedzać ocena ich oddziaływania na środowisko - w tym także na nietoperze. Nie zawsze jednak taka ocena jest przeprowadzana właściwie.

Analizując dotychczas przygotowywane raporty dotyczące oddziaływania planowanych farm elektrowni wiatrowych na środowisko trzeba stwierdzić, że ich jakość jest rozmaita. Co prawda coraz częściej pojawiają się rzetelne opracowania przygotowane przez fachowców, z wykorzystaniem najlepszej dostępnej wiedzy, wciąż zdarzają się jednak raporty, w których część dotycząca wpływu inwestycji na walory przyrodnicze dyskwalifikuje te opracowania jako podstawę właściwej oceny.

 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak wiedzy, jakie standardy powinny być spełnione przy tego typu opracowaniach. Ów brak wiedzy dotyczy zarówno inwestorów, organów ustalających zakres raportów i dokonujących ich oceny i przyjęcia, jak i wykonawców. W odniesieniu do ptaków w roku 2008 opracowano już pewne standardy. Tymczasem jak wykazują badania i doświadczenia z innych krajów, farmy turbin wiatrowych mogą mieć w niektórych lokalizacjach podobne, a nawet większe negatywne oddziaływanie na nietoperze, niż na ptaki.

 

W związku z powyższym organizacje przyrodnicze skupione w Porozumieniu dla Ochrony Nietoperzy przyjęły dziś dokument pt. Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2009), opracowany przez zespół ekspertów z różnych regionów Polski, powstały podczas ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej w Sierakowie. Wytyczne te uzyskały także rekomendacje Państwowej Rady Ochrony Przyrody do stosowania w roku 2009.

 

Opracowanie to zawiera zestaw minimalnych standardów, które muszą być spełnione, aby część raportu dotycząca oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, mogła być uznana za wykonaną prawidłowo – zgodnie z współczesną wiedzą i najlepszą praktyką. Opracowanie to opiera się o ogólniejsze zalecenia Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS, które także mogą być wykorzystywane jako źródło wiedzy o prawidłowych zasadach przygotowywania takich raportów.

 

Andrzej Kepel