O białych nosach nietoperzy na Cyprze

Eurobats AC 14th Meeting Na Cyprze rozpoczęło się 14 spotkanie Komitetu Doradczego Porozumienia EUROBATS. Gromadzi ono specjalistów z większości krajów Europy, którzy będą radzić nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z ochroną i badaniem nietoperzy.

 

Wiele tematów, które będą przedmiotem obrad, jest ważnych także dla Polski. W szczególności dotyczy to takich zagadnień jak:

  • uwzględnianie nietoperzy przy tworzeniu farm elektrowni wiatrowych,
  • zasady zimowego monitoringu nietoperzy,
  • śmiertelność nietoperzy na drogach w wyniku kolizji z pojazdami.

Tematem, który będzie na pewno wzbudzał wiele emocji, jest problem „syndromu białych nosów”. Jest to dość tajemnicza choroba (jej przyczyna nie jest jeszcze poznana), która powoduje śmierć ogromnych ilości nietoperzy w zimowiskach USA. Jest ona przyczyną całkowite załamanie się wielu lokalnych populacji różnych gatunków. Nazwa tej choroby wzięła się stąd, że u chorych hibernujących nietoperzy w okolicy nozdrzy pojawia się biały nalot z grzybów („pleśni”). Nie wiadomo, czy ta inwazja grzybów to przyczyna, czy skutek choroby. Istnieje poważna obawa, że choroba ta może zostać zawleczona także do Europy, np. przez turystów, speleologów czy badaczy nietoperzy. Nie wiadomo, czy wirusy, bakterie czy zarodniki grzybów wywołujących chorobę mogą być przenoszone na obuwiu czy ubraniach. Dlatego dyskutowane będą środki ostrożności, które należałoby wprowadzić do czasu rozpoznania przyczyn i sposobów rozprzestrzeniania się tej zarazy nietoperzy.

 

Andrzej Kepel