Monitoring nietoperzy po europejsku

Ukazał się piąty zeszyt publikacji EUROBATS, zawierający przewodnik dotyczący metod badań i monitoringu europejskich nietoperzy. „Salamandra” miała znaczący udział w jego tworzeniu.

W dniach 3-6 maja przedstawiciel „Salamandry” – dr Andrzej Kepel – reprezentował Polskę w Bonn, podczas 15 spotkania Komitetu Doradczego Porozumienia na rzecz Ochrony Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS, biorąc udział m.in. w pracach kilku tematycznych grup roboczych. Podczas tego spotkania powołano Międzysesyjną Grupę Roboczą, która ma zebrać i opracować dotychczasowe europejskie doświadczenia z tworzeniem dużych zastępczych schronień dla nietoperzy, budowanych w przypadku zniszczenia lub zmiany sposobu użytkowania dotychczasowych zimowisk lub kryjówek kolonii rozrodczych. Przedstawiciel „Salamandry” będzie uczestniczył w pracach tej Grupy.

Podczas tego spotkania zaprezentowano nową broszurę EUROBATS, wydaną w ramach serii poradników wskazujących metody działań dotyczących nietoperzy, rekomendowanych przez Porozumienie. Stanowią one podsumowanie doświadczeń ekspertów z krajów wchodzących w jego skład. Tę najnowszą publikację, podobnie jak wcześniejsze cztery zeszyty, można nieodpłatnie otrzymać w biurze Towarzystwa. Szczegółowe informacje dot. zasad zamawiania można znaleźć TUTAJ.