Zapraszamy do konkursu plastycznego „Gacki 2012”

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym, pod tytułem „GACKI 2012”.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające nietoperze. Mogą to być zarówno sympatyczne portrety tych zwierząt, nietoperze w swym naturalnym środowisku, czy działania ludzi służące ich ochronie. Preferowane będą prace kształtujące przyjazny wizerunek tych zwierząt. Termin nadsyłania
prac: 14 maja 2012 r.

Zgłoszone na konkurs prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Przewiduje się podział uczestników na 3 kategorie wiekowe: do 9 lat, 10-12 lat oraz 13-16 lat. Jury będzie przyznawało w każdej kategorii wiekowej 3 nagrody, za zdobycie miejsc od I do III (przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe), może także przyznać wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2012 r. na stronie internetowej Towarzystwa, będą również dostępne w biurze PTOP „Salamandra”.

Najlepsze prace, w tym wszystkie nagrodzone, będą składnikiem wystawy pokonkursowej, prezentowanej w czerwcu 2012 roku w Poznaniu. Wszyscy Twórcy, których prace zostaną umieszczone na wystawie, zostaną o tym indywidualnie poinformowani. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej, nieodpłatnej dla autora, prezentacji nadesłanych na konkurs prac na wystawie oraz w publikacjach pokonkursowych.

Prace, zaopatrzone w wypełnione metryczki, należy przesyłać do biura PTOP „Salamandra”. Bieżące informacje o konkursie, jego regulamin, wzór metryczki oraz kontakt do organizatorów dostępne są na stronie internetowej: www.salamandra.org.pl/gackiopis.html.

Konkurs finansowy jest przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.