O nietoperzach nie tylko przy Guinnesie

W Dublinie rozpoczęło się dziś (14 maja 2012) kolejne spotkanie Komitetu Doradczego EUROBATS. Będą dyskutować, jak skuteczniej chronić nietoperze – z uwzględnieniem najnowszej wiedzy.

W przypadku większości krajów w skład Komitetu Doradczego Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS wchodzą eksperci reprezentujący organy naukowe poszczególnych krajów, doradzające w sprawie ochrony nietoperzy (w Polsce organem takim jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody). W obradach uczestniczą także specjaliści z krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Jak co roku chiropterolodzy będą pracować w grupach roboczych zajmujących się różnymi aspektami ochrony nietoperzy. Tym razem niewątpliwie dużym zainteresowaniem będą się cieszyły obrady grupy „Nietoperze i Turbiny Wiatrowe”, która planuje znaczącą aktualizację europejskich wytycznych dotyczących zasad wykonywania oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. Spore nadzieje wiązane są także z pracami grupy roboczej „Schronienia Zastępcze dla Nietoperzy”.

Oficjalnym reprezentantem Polski jest pani Monika Lesz z Ministerstwa Środowiska. Pierwszego dnia, podczas tradycyjnej prezentacji tego, co działo się w poszczególnych krajach przez ostatni rok, przedstawiła ona 3 punkty, najważniejsze z punktu widzenia Ministerstwa:

  • prawie połowa gatunków nietoperzy w Polsce znajduje się we właściwym stanie ochrony;
  • drogowcy stosują w Polsce specjalne, wzorowane na holenderskich, przejścia bramowe dla nietoperzy nad drogami, a ich skuteczność jest podobno obiecująca;
  • w jednym z parków narodowych wybudowano specjalną podwójną ścianę stanowiącą schronienie dla nietoperzy*.

Informacja dotycząca konstrukcji nad drogami została uzupełniona o prezentację filmu przygotowanego przez GDDKiA i spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Pytano się m.in., ile to kosztuje, a także czy prowadzono porządny monitoring, związany z badaniem aktywności nietoperzy przy tych konstrukcjach. Niewątpliwie ewentualne dalsze stosowanie tej metody powinno być prowadzone dopiero po uzyskaniu pozytywnego rezultatu takiego monitoringu.

W obradach uczestniczy także dr Andrzej Kepel, jako przedstawiciel „Salamandry”. Przedstawił on ważniejsze działania prowadzone dotyczące nietoperze w ostatnim roku przez organizacje pozarządowe (PTOP Salamandra, PTPP pro Natura, TP Bocian i inne).

Ważnym punktem pierwszego dnia obrad był raport przedstawiony przez Paula Racey'a o aktualnym stanie wiedzy o tak zwanym Syndromie Białego Nosa – groźnej choroby, która zabiła do dziś co najmniej 6 mln. nietoperzy w Ameryce Północnej. Do tej pory występowanie tej choroby potwierdzono w 10 krajach Europy (w tym w Polsce), a z kolejnych 4 krajów pochodzą zdjęcia, wskazujące, że i tam ona występuje. Wydaje się potwierdzone z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba ta pochodzi z Europy a do Ameryki została zawleczona – np. na butach ludzi zwiedzających jaskinie.

Obrady będą trwały do czwartku. Poza częścią oficjalną jak zawsze bardzo ważne będą nieoficjalne, często bardzo ożywione dyskusje, prowadzone przez uczestników do późna w nocy – w Irlandii oczywiście przy kuflu ciemnego piwa.
* Chodzi o podwójną ściankę budynku w Leszczewie, wykonaną w roku 2003 przez Wigierski Park Narodowy.