Biedronka pomaga chronić przyrodę

Biedronka podpisywanie 2 int

Marcin Ładak, członek zarządu sieci Biedronka i dr Andrzej Kepel, prezes PTOP "Salamandra" po podpisaniu umowy, przy symbolicznym czeku (fot. Biedronka)

W krajach „zachodnich” wsparcie dla ochrony przyrody ze strony biznesu to powszechna praktyka. Na szczęście powoli zaczyna się ona rozwijać również w naszym kraju. 7 października 2021 r. PTOP „Salamandra” oficjalnie podpisało umowę z siecią sklepów Biedronka na znaczące wsparcie programów ochrony siedmiu gatunków zwierząt.

Biedronka kiazka intCały tegoroczny utarg z książki „Chrońmy zagrożone gatunki” wydanej i rozprowadzonej przez sieć Biedronka (nie mniej niż 1,5 mln złotych) ma zostać przeznaczony na ochronę: żubra, rysia, wilka, morświna, sóweczki i obu występujących w Polsce gatunków jeży (wschodniego i zachodniego). PTOP „Salamandra” jest koordynatorem merytorycznym tego projektu. Środki na pierwsze cztery z wymienionych gatunków przekażemy organizacjom i instytucji, które od lat zajmują się ich ochroną: Zachodniopomorskiemu Towarzystwu Przyrodniczemu, Stowarzyszeniu dla Natury „Wilk” oraz Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Aby wesprzeć jeże, wkrótce ogłosimy ogólnopolski konkurs na minigranty dla lokalnych organizacji zajmujących się ratowaniem i ochroną tych kolczastych ssaków. Poza środkami finansowymi będą one mogły liczyć także na pomoc merytoryczną, jeśli będą takiej potrzebowały.
W wypadku sóweczki zamierzamy przeprowadzić dokładne badania dotyczące jej występowania w trzech kompleksach leśnych Polski Północno-Zachodniej, a w oparciu o ich wyniki doprowadzić do prawnej ochrony zidentyfikowanych stanowisk. Gatunek ten zamieszkuje głównie stare, ponadstuletnie lasy iglaste. Jego ochrona polega przede wszystkim na pozostawianiu takich siedlisk w spokoju, na czym korzystają także liczne inne organizmy związane ze starodrzewami.