Ostoje sóweczki w Polsce NW

Zakończyły się prace terenowe związane z poszukiwaniem sóweczek w wybranych lasach Polski Północno Zachodniej. Dzięki badaniom sfinansowanym w całości ze środków od sieci Biedronka potwierdzono, że puszcze Notecka i nad Gwdą to ważne siedliska tego nielicznego w Polsce gatunku.

soweczka galaz

Od marca do czerwca 2022 roku dziewięcioosobowy zespół ornitologów na zlecenie PTOP „Salamandra” poszukiwał stanowisk sóweczki w ramach projektu „Inwentaryzacja sóweczki Glaucidium passerinum w lasach północnej Wielkopolski”. Do badań wytypowano trzy duże kompleksy leśne, w tym dwa obszary Natura 2000: Puszcza Notecka i Puszcza nad Gwdą, a także Bory Kujańskie. Sóweczek poszukiwano na 31 powierzchniach, każda o boku 5x5 km. Łącznie przebadano szczegółowo 775 km2 lasu! Efektem prac terenowych jest także zebranie kilku tysięcy godzin nagrań przy pomocy rejestratorów dźwięków.

Spośród tych trzech kompleksów leśnych tylko w Puszczy nad Gwdą wcześniej odnotowano pewne lęgi tego gatunku. Obecnie udało się wykryć w sumie 38−39 rewirów tego skrytego gatunku. W dziewięciu z nich udało się także zlokalizować dziuple z lęgami. Bardzo cenną informacją są pierwsze pewne stwierdzenia lęgów w Puszczy Noteckiej oraz zlokalizowanie tam aż 17–18 rewirów tej sowy (w tym 4 czynnych dziupli).

Obecnie trwa opracowywanie zebranych danych. Analizowanie nagrań potrwa do jesieni. Informacje o wszystkich znalezionych stanowiskach zostaną zgłoszone do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu i Szczecinie oraz miejscowych nadleśnictw. Dla stanowisk, w których znaleziono dziuple sóweczek, zostaną przygotowane wnioski o utworzenie stref ochronnych. Przy okazji przygotowany zostanie także wniosek o utworzenie strefy ochronnej dla stwierdzonego podczas badań stanowiska innej rzadkiej sowy – włochatki. Będziemy także wnioskować do odpowiednich RDOŚ o uwzględnienie sóweczki jako przedmiotu ochrony w obu badanych obszarach Natura 2000, co powinno skutkować uwzględnieniem potrzeby ochrony jej siedlisk (starodrzewów) w gospodarce leśnej. Dodatkowym efektem prac będzie zgłoszenie do nadleśnictw lokalizacji około 400 drzew, w których znaleziono dziuple lub gniazdowały na nich ptaki szponiaste. Drzewa te powinny zostać wyłączone z wycinki.

soweeczka-dziupla

Przedsięwzięcie to zostało w całości sfinansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży książki „Chrońmy zagrożone gatunki”, wydanej przez sieć Biedronka w ramach akcji Gang Swojaków, której jedną z bohaterek jest właśnie sóweczka. Cały przychód z jej sprzedaży w roku 2021 został przez sieć Biedronka przekazany na ochronę zagrożonych gatunków, za co Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała jej tytuł „Dobroczyńcy roku” w dziedzinie ochrony środowiska.

Przemysław Wylegała