Zapraszamy do wspólnych prac terenowych dotyczących popielic

W roku 2011 pierwsze popielice wypuścimy w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym. Dla naszego popielicowego zespołu będzie to pracowity sezon. Poniżej prezentujemy orientacyjne terminy wyjazdów terenowych, podczas których będziemy realizować różne zadania składające się na projekt. UWAGA – terminy mogą ulegać nieznacznym przesunięciom – osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie, będziemy się z nimi kontaktować na bieżąco.

 1-7 lipca – odłowy popielic do hodowli z terenu okolic Kotliny Kłodzkiej;

12-17 lipca – odłowy popielic do hodowli z terenu Roztocza Środkowego;

16-27 sierpnia – monitoring stanu populacji popielic wsiedlonych w Sierakowskim Parku Krajobrazowym w poprzednim etapie projektu;

20-31 sierpnia– monitoring stanu populacji popielic wsiedlonych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym w poprzednim etapie projektu;

01 wrzesnia-18 września – odłowy popielic do wsiedlenia w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym z terenów okolic Kotliny Kłodzkiej i Roztocza Środkowego;

po 19 września – wypuszczanie popielic w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym (zadanie nieciągłe).

 Udział w pracach jest bezpłatny. Zakwaterowanie jest zapewnione.

 Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez zgłaszających warunków formalnych. Przewidujemy także utworzenie listy rezerwowej. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w obozie zostaną podpisane umowy o wolontariacie.

 Szczegółowe informacje o wyjazdach i rodzaju planowanych prac można uzyskać pod adresami dzieciol[at]salamandra.org.pl i mj_otis[at]poczta.onet.pl pod które należy także przesłać zgłoszenie (oba, aby przyspieszyć odpowiedź w związku z licznymi wyjazdami terenowymi).

alt