Popielice kończą następny sezon

wsiedlanieW mijającym roku nie prowadziliśmy spektakularnych działań w dziedzinie reintrodukcji popielicy w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym. Dużo czasu zabrało nam zamykanie projektu, sprawozdania, wyjaśnienia itp. W ich cieniu, bez funduszy (na ten rok nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania) wsiedliliśmy jedynie 8 popielic z hodowli, w tym 6 urodzonych w bieżącym roku i 2 z roku ubiegłego (wówczas były one zbyt małe, aby miały szansę na przeżycie).

Popielice wsiedlone podczas ostatnich 4 lat oczywiście nie wystarczą, by populacja w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym mogła się odpowiednio rozwinąć.

W związku z trudną sytuacją projektu zachęcamy do jego finansowego wsparcia. Mamy nadzieję, że w 2015 roku będziemy intensywniej kontynuować wzmacnianie grupy popielic w tym parku krajobrazowym i pomagać im w ostatecznym usamodzielnieniu się. Wierzymy, że w przyszłym roku o tej porze będziemy mogli czym się chwalić.

Można jeszcze uzyskać monografię o popielicach. Wystarczy przesłać do biura "Salamandry" zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym (jedna książka mieści się w limicie listu do 350 g) lub odebrać książkę osobiście w naszej siedzibie.

Mirosław Jurczyszyn i Radosław Dzięciołowski