FOTO-EKO 2016 - zapraszamy do udziału osoby fotografujące polską przyrodę!

 

alt

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

zaprasza do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2016.

Konkurs organizowany jest rokrocznie od 24 lat. W FOTO-EKO każdorazowo bierze udział wiele zdjęć nadsyłanych przez osoby zafascynowane naszą rodzimą przyrodą. Fotografie zachwycają pięknem, trafnością kompozycji, bawią, uczą... Z kilkudziesięciu najlepszych prac nadsyłanych na konkurs tworzona jest wystawa pokonkursowa, która udostępniana jest zainteresowanym instytucjom. W tym roku po raz pierwszy prace konkursowe przyjmowane są poprzez serwis foto-kurier.pl, a Foto-Kurier został patronem medialnym konkursu. 

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2016

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w Poznaniu, ul. Stolarska 7/3.

2. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (rośliny, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca).

3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw.

4. W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe.

5. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie trzy prace. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno.

6. Do Konkursu nie będą dopuszczone zdjęcia ptaków przy gniazdach oraz nietoperzy w schronieniach, wykonane z odległości mogącej powodować zaniepokojenie tych zwierząt, a także fotomontaże. Prace uznane przez jury za należące do jednej z tych kategorii nie będą rozpatrywane.

7. Prace na Konkurs należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej http://www.foto-kurier.pl/uzytkownik/twoje_zdjecia.html

Przed wgraniem zdjęcia należy zarejestrować się w serwisie. Przy rejestracji konieczne jest podanie imienia i nazwiska.  

8. Dłuższy bok zdjęcia konkursowego nie może mieć mniej niż 3000 pikseli, jednak plik wgrywany do serwisu foto-kurier.pl nie może mieć więcej niż 2 MB. Z kilkudziesięciu wybranych fotografii powstanie wystawa pokonkursowa. Organizator FOTO-EKO,  po rozwiązaniu Konkursu, poprosi autorów zdjęć nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę o przesłanie prac w wielkościach finalnych na adres organizatora.

9. Autor odpowiada za jakość (w tym rozdzielczość, stopień kompresji i inne parametry techniczne) przesłanych zdjęć. Wady plików będą wpływały na ocenę pracy.

10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest autorem/autorką załączonych prac oraz posiada pełne prawa autorskie.

11. W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace, którym jury przydziela pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznawane są ponadto wyróżnienia. W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w Konkursie. Jury może wyróżnić dowolną liczbę prac.

12. Laureaci I, II i III miejsca sami dokonują wyboru nagród w ramach określonych przez PTOP „Salamandra” kwot, w sposób, który zostanie opisany w liście przesłanym do laureatów wraz z informacją o wynikach Konkursu. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody niespodzianki (m.in. – bony na wykonanie odbitek, wartościowe publikacje przyrodnicze, roczną prenumeratę czasopisma Foto-Kurier).

13. Zgłaszając prace na FOTO-EKO i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez PTOP „Salamandra”. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach związanych z Konkursem oraz do ich wielokrotnej nieodpłatnej publikacji (drukiem oraz w Internecie) we wszystkich materiałach związanych z Konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora i oryginalnego tytułu pracy oraz - w przypadku prac nagrodzonych - miejsca, które zajęła w Konkursie (dotyczy to także prawa udzielania licencji innym podmiotom, publikującym informacje o Konkursie).

16. Publikacja/rejestracja nadesłanych zdjęć odbywa się w serwisie foto-kurier.pl.

17. W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.

18. Wszelkie informacje lub egzemplarze autorskie wysłane za pomocą e-maila lub Poczty Polskiej pod jeden z adresów podanych przez autora uznaje się za skutecznie przekazane.

19. Z kilkudziesięciu najciekawszych prac utworzona zostanie wystawa pokonkursowa.

20. Termin nadsyłania prac – do 14 października 2016 r.

21. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTOP „Salamandra” http://www.salamandra.org.pl najpóźniej 15 listopada 2016 r.

22. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Konkursu prosimy o kontakt z biurem PTOP „Salamandra” – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 61/662-86-06.

23. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” oraz Foto-Kurier.

fotoeko 2016 fotokurier 300

 

24. Sponsorzy Konkursu – Big Studio, Color Grafik, Foto-Gajek, Foto-Kurier, Fotoma, Fotozakupy.pl, Kampanie SEO – Pozycjonowanie Stron, Proclub.pl, Lasy Państwowe, Przyrodnicze.pl, Turystyka Przyrodnicza “Sóweczka” Arek Szymura, Pracownia Przyrodnicza SOSENKA.

fotoeko 2016 fotokurier 300

fotoeko 2016 fotozakupy

fotoeko 2016 proclub 300

fotoeko 2016 przyrodnicze 260

fotoeko 2016 fotogajek 300

fotoeko 2016 kampanieseo 300

fotoeko 2016 bigstudio 300

fotoeko 2016 fotoma 300

fotoeko 2016 lasy 300

fotoeko 2016 soweczka 300

fotoeko 2016 sosenka 300

fotoeko 2016 IOS