Zlecimy ustawienie ogrodzenia

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zleci ustawianie ogrodzenia ze słupków betonowych sadowniczych, rozstawionych co 4,5-5 m na długości 570 m. Do słupków należy zamontować na trzech poziomach drut ocynkowany co najmniej fi 4mm, w odstępach co około 50 cm, tak by pasące się krowy lub konie były bezpieczne. W jednym miejscy ogrodzenia montaż obejmuje bramę wjazdową. Słupki o długości ok. ok. 1,7m cm należy wkopać na taką głębokość, by wystawały nad powierzchnię ziemi ok. 125 cm.

Miejsce wykonania zlecenia: województwo dolnośląskie, gmina Wińsko, obręb Głębowice. Szczegółową lokalizację i przebieg ogrodzenia zostanie wskazany Wykonawcy w terenie przed przystąpieniem do prac przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Wykonawca gwarantuje poprawność wykonania zlecenia. W przypadku ujawnienia w ciągu roku od jego wykonania ukrytych wad, Wykonawca usunie je na własny koszt.

Zamawiający dostarcza zasadnicze materiały na wykonanie tego ogrodzenia (słupki i druty).

Termin wykonania – 10 dni od wystawienia zlecenia.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.

Przedstawiona w ofercie cena ma obejmować wszelkie koszty wykonawcy.

Przedstawienie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem, że wykonawca dysponuje umiejętnościami, doświadczeniem oraz możliwościami technicznymi i organizacyjnymi do wykonania zlecenia.

Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz nazwę i dane adresowe oferenta oraz nr telefonu kontaktowego.

Oferty należy przesyłać droga elektroniczną pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 22.10.2020 godz. 10:00.

 


 

Zlecenie zostanie dofinansowanie przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE (projekt LIFE19 NAT/SK/001069 p.t.
Ochrona susła moręgowanego (Spermophilus citellus) na północno-zachodnim skraju jego zasięgu.

life-natura