Będziemy chronić nadnoteckie bociany!

Rozpoczynamy realizację projektu „SZLAK BOCIANICH GNIAZD – ochrona bociana białego jako gatunku tarczowego w ochronie przyrody doliny Noteci”. Oprócz działań ochronnych, zaplanowano przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Projekt prowadzony będzie w miejscowościach doliny Noteci, w trzech województwach – kujawsko-pomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

Polska jest największym lęgowiskiem bociana białego na świecie, fot. Grzegorz Maluśkiewicz Bocian biały to ptak powszechnie znany i lubiany. Chętnie gnieździ się w bliskim sąsiedztwie człowieka. Jego liczebność w Polsce szacuje się na 49900-55100 par (dane z 2004 r.). Polska jest największym lęgowiskiem tego gatunku (około 1/5 światowej populacji), co czyni nas odpowiedzialnym za jego los. Dolina Noteci to największe skupisko bociana w zachodniej części kraju (dolinę zamieszkuje około 300 par tych ptaków). Trzeba pamiętać, że bocian narażony jest na wiele zagrożeń, spowodowanych głównie działalnością człowieka. Liczebność tego ptaka spada, dlatego w 2010 roku dolinie Noteci prowadzone są zakrojone na dużą skale działania, których celem jest stworzenie nowych miejsc lęgowych tego najbardziej znanego symbolu polskiego krajobrazu rolniczego. 

Ważnym elementem, który umożliwi dokładne poznanie aktualnej liczebności i rozmieszczenia bociana białego nad Notecią, będzie inwentaryzacja gniazd tego gatunku. Już teraz zapraszamy wolontariuszy do pomocy przy prowadzeniu liczenia. Podczas prac w terenie wyznaczone zostaną gniazda umiejscowione na drzewach, wymagające przycięcia konarów, uniemożliwiających jego zasiedlenie. W całej dolinie renowacji zostanie poddanych 40 gniazd. Wytypowane zostaną również miejsca, w których zainstalowane zostaną (na drzewach i budynkach) drewniane platformy lęgowe dla bociana (w sumie ponad 100). Doprowadzi to m.in. do zmniejszenie ilości wypadków związanych z kolizjami ptaków z liniami energetycznymi. Liczymy, że platformy będą stopniowo zasiedlane w ciągu kolejnych lat.

Wszystkie działania prowadzone będą we współpracy z mieszkańcami obszarów wiejskich, którzy będą mogli zaproponować gniazda do renowacji i miejsca do montażu platform. Wyznaczony zostanie również szlak obejmujący nadnoteckie miejscowości z dużą ilością bocianich gniazd (a takich nad Notecią nie brakuje). Wkrótce zainstalowana zostanie kamera umożliwiająca podglądanie bociana na gnieździe. Powstanie również strona internetowa poświęcona projektowi. W ramach działań edukacyjnych projektu powstanie film trójwymiarowy poświęcony bocianowi, odbędzie się około 200 prelekcji w szkołach, zaplanowaliśmy również szkolenia dla rolników i sołtysów, wydanie scenariuszy lekcyjnych dla nauczycieli oraz biwak dla wolontariuszy polskich i zagranicznych. Partnerami projektu są: Animal Research and Protection Assiociation „Fauna” (Ukraina), Urząd Gminy Czarnków, Polski Klub Stereoskopowy i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o.o. Wkrótce przedstawimy szczegóły naszych działań.

alt