18 nowych IGO stwarzających zagrożenie dla Unii

2 sierpnia 2022 r. lista inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii została wydłużona o 18 pozycji. Niekomercyjni posiadacze zwierząt domowych z tej listy mają pół roku na uzyskanie zezwoleń na ich przetrzymywanie.

Dziś weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1203 z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1141 w celu aktualizacji wykazu inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii. Na jego podstawie uzupełniona została lista gatunków, których:

  • wprowadzanie na terytorium Unii, przywożenie do Unii, wywożenie z Unii lub przemieszczanie w granicach Unii
  • przetrzymywanie,
  • hodowania oraz zezwalanie na ich rozmnażanie, hodowlę lub uprawę,
  • wprowadzanie do obrotu, wykorzystywanie lub wymieniania;
  • uwalnianie do środowiska

są zakazane i stanowią przestępstwo.

Do dotychczasowych 66 gatunków dodano kolejne 18. Są to:

BRUNATNICE (‘glony’ - stramenopile)

1) Rugulopteryx okamurae – widłorostka japońska

ROŚLINY ‘dwuliścienne’

2) Hakea sericea – hakea igłolistna 
3) Koenigia polystachya (Polygonum polystachyum, Aconogonon polystachyum, Persicaria wallichii) – kenigia himalajska

MAŁŻE

4) Limnoperna fortunei – omułek złocisty

PANCERZOWCE

5) Faxonius rusticus (Cambarus rusticus, Orconectes rusticus) – rak rdzawy

OWADY

6) Solenopsis geminata – mrówka ogniowa tropikalna
7) Solenopsis invicta – mrówka ogniowa czerwona
8) Solenopsis richteri – mrówka ogniowa czarna
9) Wasmannia auropunctata – mrówka ogniowa drobna

RYBY

10) Channa argus (Ophicephalus argus, Ophicephalus pekinensis) – wężogłów północny
11) Ameiurus melas – sumik czarny
12) Gambusia affinis – gambuzja pospolita
13) Gambusia holbrooki – gambuzja kropkowana
14) Morone americana (Roccus americanus) – moron biały, skalnik biały, rokiel srebrzysty

GADY

15) Lampropeltis getula – lancetogłów królewski

PTAKI

16) Pycnonotus cafer – bilbil czerwonoplamy

SSAKI

17) Axis axis – jeleń aksis, czytal
18) Callosciurus finlaysonii – wiewiórczak zmienny

W przypadku czytala, do tej pory był on na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski. Dodanie go do tego rozporządzenia oznacza jego przeniesienie do listy IGO stwarzających zagrożenie dla Unii.

Cervus axis

Jeśli ktoś posiada niekomercyjnie jakieś „zwierzę domowe” z powyższej listy, ma czas do 2 lutego 2023 r. na złożenie wniosku o zezwolenia na jego dalsze przetrzymywanie. Alternatywnie może przekazać to zwierzę innemu podmiotowi, który ma takie zezwolenie, odpowiedniemu azylowi dla zwierząt, albo oddać je do uśmiercenia przez lekarza weterynarii (dotyczy to niestety także bezkręgowców - jedno z licznych niedociągnięć ustawy) oraz poinformować o tym ciągu 7 dni właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W wypadku brunatnicy oraz dwóch gatunków roślin naczyniowych z tej listy, a także wszystkich zwierząt przetrzymywanych niekomercyjnie, ale innych niż domowe, zakazy wchodzą w życie natychmiast i bez wyjątku. Ewentualnie posiadane żywe okazy tych gatunków należy niezwłocznie „unieszkodliwić” (rośliny) lub „uśmiercić” (zwierzęta) lub przekazać uprawnionemu podmiotowi (opcja teoretyczna - chyba jeszcze nie powstał żaden azyl, który miałby zezwolenie na przejmowanie małży, raków czy jeleni).

Zgodnie z tym nowym rozporządzeniem, już wiadomo, że dokładnie za dwa lata do listy tej zostaną dodane kolejne trzy gatunki:

ROŚLINY (‘jednoliścienne’)

- Pistia stratiotes – pistia rozetkowa, pistia pływająca, piscja osokowata, topian osokowaty, sałata wodna, sałata nilowa

RYBY

- Fundulus heteroclitus – przydenka żebrowata

PŁAZY

- Xenopus laevis – platana szponiasta, żaba szponiasta

a za równo 5 lat jeszcze jeden gatunek:

ROŚLINY (‘dwuliścienne’)

- Celastrus orbiculatus – dławisz okrągłolistny

Informujemy że przedstawiciele organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przestrzegania przepisów o gatunkach obcych oraz ściganie wykroczeń i przestępstw przeciwko tym regulacjom mogą uzyskać pomoc ekspertów z PTOP „Salamandra” pod numerem telefonu podanym TUTAJ.


Działalność informacją i edukacyjną oraz poradnictwo telefoniczne dla organów ścigania dotyczące gatunków obcych prowadzimy w ramach projektu „E-INWAZJE – identyfikacja i ograniczanie źródeł i dróg dystrybucji inwazyjnych gatunków obcych w handlu internetowym”, dofinansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 oraz z Budżetu Państwa.

Norweski-300

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Rozp-listy-IGO+zalacznik+uzasadnienie+OSR.pdf)Projekt+załacznik+uzasadnienie+OSRRojekt rozporządzenia w sprawie list gatunków obcych wraz z uzasadnieniem570 Kb