Poszukiwania ukończone...

Lista stanowisk zamknięta.

W końcu, po licznych przygodach udało nam się zamknąć wstępną listę stanowisk na które wprowadzony zostanie nasz Gladiolus. Umowy podpisane, zatem pora zakasać rękawy i wziąć się do wzmożonej pracy.

Nikt by się nie spodziewał, że najtrudniejszym elementem całego projektu będzie nie tyle znalezienie miejsc gdzie gatunek ten znajdzie nowe miejsce życia, a znalezienie miejsc, których właściciele zechcą wziąć udział w projekcie i dadzą nowy dom naszemu mieczykowi. Niestety, w przypadku licznych osób konieczna byłaby silna motywacja finansowa, a jednostki Skarbu Państwa najczęściej nie odpowiadały na korespondencję lub wykazywały wyraźną niechęć wobec projektu.

Kolejne listy stanowisk na których mieczyk błotny ma szansę się przyjąć musiały być uzupełniane lub tworzone od podstaw, co dodatkowo utrudniały zmieniające się pory roku. Całe szczęście, po kilkunastu miesiącach wielokrotnie ponawianych poszukiwań (i rezygnacji z kilkudziesięciu wcześniej upatrzonych stanowisk) udało się. Serdecznie w tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam w wyszukaniu właścicieli którzy z dobroci serca zezwolą nam na osiedlenie na ich włościach naszego repatrianta z południa. Szczególne dowody uznania należą się lokalnym ekspertom przyrodniczym, którzy przez znajomość swoich okolic stali się doskonałym sposobem kontaktu z potencjalnymi uczestnikami projektu i w wyraźny sposób ułatwili trwające później negocjacje. A wszystko w momencie gdy wydawało nam się, że niedługo nie zostanie nam już żadne miejsce nadające się na przyszły dom dla mieczyka.

Wszystkie stanowiska skupione są w dolinach rzek Noteci i Gąsawki, w obrębie 3 obszarów Natura 2000: "Łąki Trzęślicowe w Foluszu", "Równina Szubińsko-Łabiszyńska" i "Dolina Noteci".

W związku z tym zabieramy się za intensywniejsze prace związane z określeniem konkretnych zabiegów, koniecznych jeszcze do przeprowadzenia przed wprowadzeniem mieczyka błotnego do jego nowego środowiska życia.

DSC 1822

sponsorzy