Odnowiony Rezerwat Meteoryt Morasko

Rezerwat Meteoryt Morasko to obiekt szczególny dla Poznania. Kilka tysięcy lat temu spadł tutaj deszcz meteorytów żelaznych i unikatowe ślady po tym zdarzeniu, w postaci siedmiu kraterów, do tej pory widoczne są na tym terenie.

Oprócz walorów „kosmicznych”, rezerwat ma ogromną wartość przyrodniczą. Cztery typy lasów, bardzo duża różnorodność ptaków śpiewających, masowy zakwit roślin runa wczesną wiosną, góra pochodzenia polodowcowego, stawek źródliskowy – to niektóre tylko walory, dzięki którym w trakcie zwiedzania rezerwatu (szczególnie – wiosną) nigdy nie będziemy się nudzić.

Ochrona i zagospodarowanie edukacyjne tego terenu to pierwsze przedsięwzięcie PTOP „Salamandra”. Polegało ono m.in. na utworzeniu i zamontowaniu tablic dydaktycznych opisujących walory rezerwatu. Ponieważ miało to miejsce ok. 20 lat temu, przyszła pora na „odświeżenie” utworzonej przez nas edukacyjnej infrastruktury. We współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Obserwatorium Astronomicznego UAM opracowaliśmy nowoczesne, kolorowe plansze edukacyjne, które zostały zamontowane na solidnych stelażach. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom przedsięwzięcia, których listę znaleźć można na naszej stronie internetowej, w artykule „Nowe oblicze ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko”. Główni  sponsorzy opracowania i zamontowania nowych małych tablic edukacyjnych to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Urząd Miasta Poznania .

grad bbb male

Tablice umożliwiają indywidualną edukację w trakcie zwiedzania rezerwatu. Ponadto PTOP „Salamandra” prowadzi tu dla uczniów cieszące się sporym powodzeniem zajęcia edukacyjno-przyrodnicze, dla których rezerwat jest miejscem wprost wymarzonym. Serdecznie zapraszamy do kontaktu nauczycieli zainteresowanych udziałem w takich zajęciach. 

Ewa Olejnik