Nagroda dla "Salamandry" - Inicjatory 2016

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zostało uhonorowane nagrodą  INICJATORY, przyznawaną przez Miasto Poznań najlepszym projektom realizowanym na rzecz Poznania i jego mieszkańców. „Salamandra” zgłosiła do Konkursu przedsięwzięcie Udostępnienie edukacyjne i turystyczne rezerwatu „Meteoryt Morasko”.

Inicjatywa, którą objęło zgłoszenie, dotyczyła kompletu działań przeprowadzonych w latach 2015 i 2016. Zrealizowano w tym czasie kompleksowy remont  ścieżek (pomostów, barierek), wymieniono wszystkie tablice edukacyjne (i dodano kilka nowych) na nowoczesne, kolorowe, z atrakcyjnymi ilustracjami wyjaśniającymi przedstawiane walory i procesy przyrodnicze, geologiczne i kosmiczne. Równolegle Towarzystwo prowadziło w Rezerwacie działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Poznania. W czasie trwania zgłaszanej inicjatywy przeprowadziliśmy około 100 zajęć edukacyjnych, m.in. dla grup uczniów z poznańskich szkół (ponad połowę z nich w roku 2016). Poszczególne zadania składające się na to przedsięwzięcie były wykonywane przy współpracy, wsparciu lub za zgodą różnych instytucji, w tym w szczególności: Nadleśnictwa Łopuchówko, Instytutu Geologii i Instytutu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Miasta Poznań.

IMG 5847 male

W konkursie startować mogły organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, jak i lokalne inicjatywy społeczne. Mogły to być projekty zarówno wieloletnie, jak i krótsze, nawet jednodniowe przedsięwzięcia. Realizacja danego pomysłu musiała mieć miejsce (częściowo lub w całości) w 2016 roku. Projekty można było zgłaszać w kategoriach: EDUKACJA, KULTURA, SPORT, ŚRODOWISKO, ZDROWIE.

W skład Kapituły Konkursowej, która oceniała zgłoszone przedsięwzięcia, weszli przedstawiciele lokalnych mediów i Urzędu Miasta Poznania. Uroczysta gala wręczania nagród odbyła się 24 maja br. w Teatrze Muzycznym.

Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom wspólpracującym przy realizacji przedsięwzięcia! Bez Was takie wyróżnienie nie byłoby możliwe!

Ewa Olejnik