Nowe oblicze ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko

Dzięki wsparciu instytucji takich jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania i Polskie Towarzystwo Meteorytowe, jak również dzięki wpłatom firm i osób prywatnych (ich pełna lista poniżej), udało się rozpocząć w zeszłym roku przedsięwzięcie polegające na odnowieniu ścieżki przyrodniczej w Rezerwacie Meteoryt Morasko.

Rezerwat, będący ciekawostką kosmiczno-przyrodniczą na skalę europejską, odwiedzany jest każdego roku przez tysiące turystów, prowadzone są na jego terenie zajęcia dydaktyczne. Tablice edukacyjne zostały zainstalowane w Rezerwacie blisko 20 lat temu i wymagały już renowacji oraz modernizacji. Dlatego też rozpoczeto działania mające na celu odnowienie ścieżki. W pierwszym etapie przedsięwzięcia udało nam się stworzyć i zamontować trzy nowe, główne tablice informacyjne.

duza tablica zmniejszone

W bieżącym roku planujemy zainstalować 14 małych tablic edukacyjnych.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” realizuje przedsięwzięcie przy współpracy  Instytutu Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Obserwatorium Astronomicznego UAM.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym sponsorom projektu:

 • AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONY
 • ASTROLAB KRZYSZTOF ZIOMEK
 • AQUILA SP. Z O.O.
 • CENTRUM EDUKACJI I TURYSTYKI SOKRATES
 • FAGAS MONIKA  
 • KRAWCZYK HENRYK  
 • KRISPOL
 • LEŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW
 • OSZKIEWICZ DAGMARA
 • OSZKIEWICZ DAWID
 • PIETRUKOWICZ PAWEŁ  
 • POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE
 • STENCEL DAWID
 • WĘGOREK ADRIAN

Ewa Olejnik