Nowe kryjówki w bełchatowskich lasach

W ramach projektu „Ochrona populacji nietoperzy poprzez stworzenie sztucznych schronień na terenie Nadleśnictwa Bełchatów” w listopadzie 2015 roku wywieszono 200 budek dla tych latających ssaków.

Sztuczne schronienia są wykorzystywane przez wiele gatunków do zakładania kolonii rozrodczych, służą im też jako kryjówki dzienne. Jesienią pełnią jeszcze dodatkową funkcję: odbywają się w nich gody i kopulacja. Na terenie Nadleśnictwa Bełchatów budki zostały rozwieszone w młodszych drzewostanach oraz w drzewostanach gospodarczych, często jednogatunkowych, które z natury są uboższe w drzewa dziuplaste i starodrzew. Ma to spowodować, że te mniej atrakcyjne siedliska staną się bardziej dostępne dla nietoperzy i jednocześnie poprawią równowagę ekologiczną ekosystemu lasu. W roku 2016 przeprowadzony zostanie dwukrotnie monitoring stopnia zasiedlenia skrzynek przez nietoperze i na tej podstawie powstanie raport.

Jakub Grabowski, Michał Stopczyński

Budki Belchatow JG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Jakub Grabowski

Budki Belchatow MS

Fot. Michał Stopczyński

budki sosnina

Fot. Jakub Grabowski

Projekt realizowany jest przez Łódzkie Koło PTOP „Salamandra”, przy współpracy z Nadleśnictwem Bełchatów oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na ten cel przyznano w ramach konkursu Inicjatywy Obywatelskie – program priorytetowy „Edukacja ekologiczna”, część 2: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany jest przez Łódzkie Koło PTOP „Salamandra”, przy współpracy z Nadleśnictwem Bełchatów oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na ten cel przyznano w ramach konkursu Inicjatywy Obywatelskie – program priorytetowy „Edukacja ekologiczna”, część 2: Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.