Z widokiem na stawy

Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem to stosunkowo mały obszar Natura 2000 o powierzchni 1214 ha. Mimo to przedmiotem ochrony jest w nim aż 12 gatunków ptaków. Najcenniejszym fragmentem obszaru są stawy rybne w okolicach Kiszkowa. Duża atrakcyjność ornitologiczna tego miejsca spowodowała wzrost zainteresowania turystycznego. W tym roku w ramach projektu Inicjatywy Obywatelskie została postawiona platforma obserwacyjna, z której będzie można obserwować liczne w tym miejscu ptaki.

Stawy są częściowo ogólnodostępne, otoczone publicznymi drogami. Średnio w ciągu roku w ramach różnych imprez ornitologicznych (wycieczek, obozów obrączkarskich), stawy odwiedza nawet 1000 osób. Na tym terenie nie ma wyznaczonych szlaków, a spacerowanie i oglądanie ptaków jest możliwe jedynie z grobli w części ogólnodostępnej. Postawienie platformy widokowej dało możliwość obserwacji ptaków z bezpiecznej odległości bez płoszenia, w komfortowych warunkach. Z tego miejsca jest najlepszy widok na zlatujące się na noclegowisko gęsi, których liczebność w szczycie przelotu wynosi w szczególnych latach nawet 80 tys. Równie widowiskowe jest także zlotowisko żurawi, których liczba dochodzi do 1,5 tys. osobników. Platforma widokowa ma wysokość 6 m i powierzchnię 9 m2.

Kiszkowo wieza stawy Fot. Bartosz Krąkowski

Skanalizowanie w ten sposób ruchu turystycznego jest korzystne dla ptaków z uwagi na mniejsze niepokojenie ich w czasie obserwacji. Osoby korzystające z tego obiektu mają teraz komfortowe warunki do obserwacji bez poczucia, że ptaki zostały spłoszone. Platforma podniosła także atrakcyjność turystyczną obszaru. Z platformy korzysta bowiem także społeczność lokalna w czasie spacerów, a także młodzież szkolna z terenu gminy, która odwiedza stawy w ramach różnych zajęć terenowych i wycieczek przyrodniczych.

Bartosz Krąkowski