Dzień dla płazów

IMG 4178Od jesieni zeszłego roku prowadzona jest na Suwalszczyźnie, w Budzie Ruskiej oddolna inicjatywa, mająca na celu polepszenie warunków dla rozrodu płazów oraz ptaków w rejonie wsi. Znacząco pogłębiono i odmulono jeden ze stawów usytuowany przy lokalnej Galerii Fotografii, w miejscu ważnym dla rozrodu tych zwierząt. W lipcu, wraz z przyrodnikami z PTOP "Salamandra" oraz gospodarzami miejsca, zorganizowany został "Dzień dla płazów" aby promować dobre praktyki i zachęcić okolicznych mieszkańców do realizacji działań proprzyrodniczych.  Pomimo deszczowej aury, w wydarzeniu wzięło udział aż 36 osób, głównie mieszkańcy Budy Ruskiej, Maćkowej Rudy i okolic Krasnopola. Przybyli goście pomogli w porządkowaniu okolicy stawu, wykoszeniu części nabrzeżnych trzcin i zarośli aby odsłonić jeden z brzegów stawu, szczególnie ważny dla wędrówek płazów. Dla dzieci zorganizowano konkurs na odnalezienie i policzenie wszystkich zamontowanych w ramach projektu budek lęgowych dla ptaków. W ramach nagród rozdano czasopismo Magazyn Przyrodniczy "Salamandra" i inne drobne upominki ufundowane przez gospodarza akcji. Po akcji terenowej, pod zadaszeniem odbyły się zajęcia z budowy domków dla owadów zapylających, poprzedzone krótką prelekcją na temat roli płazów, ptaków i owadów w gospodarstwie, sadach i ogrodach. Uczestnicy prześcigali się w pomysłach na konstrukcje z trzciny, gliny, szyszek i pni - wszyscy na koniec zostali nagrodzeni upominkami od PTOP "Salamandra". Zajęcia odbywały się w radosnej, piknikowej atmosferze - nie zabrakło domowych wypieków i tradycyjnego sękacza. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że w rejonie pojawi się z czasem więcej podobnych inicjatyw:)

Projekt Inicjatywy lokalne dla ochrony przyrody realizowany jest dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Anna Grebieniow