Inicjatywy ochronne na terenie gminy Kiszkowo

Pierwszą z inicjatyw przeprowadzonych w 2015 r. na terenie gminy Kiszkowo było ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę platformy widokowej w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem. Projekt ten polegał na postawieniu platformy obserwacyjnej o wysokości 6 metrów i powierzchni 9 m2 w miejscowości Brudzewko. Duża atrakcyjność ornitologiczna tego miejsca powoduje w ostatnich latach wzrost zainteresowania turystycznego tego miejsca. Stawy są częściowo ogólnodostępne, otoczone publicznymi drogami. Średnio w ciągu roku w ramach różnych imprez ornitologicznych (wycieczek, obozów obrączkarskich). Na tym terenie nie ma wyznaczonych szlaków a spacerowanie i oglądanie ptaków jest możliwe jedynie z grobli. Stawy nie posiadają także bogatej infrastruktury. Obecność wielu niezorganizowanych grup przez dłuższy czas może powodować niepokojenie ptaków. Skanalizowanie ruchu osób odwiedzających stawy we wskazane miejsce będzie korzystne dla ptaków poprzez mniejsze niepokojenie ich w czasie obserwacji. Zwiększający się ruch turystyczny wpływa negatywnie na ptaki. Uczestnicy projektu i osoby, które będą korzystać z tego obiektu będą miały komfortowe warunki do obserwacji bez poczucia, że ptaki zostały spłoszone. Z tego miejsca można obserwować od lipca do października żurawie grodzące się na noc legowisko w iczbei do 1000 os, kilkudziesiciotysięczne stada gęsi w czasie wiosennej migracji a także wiele innych gatunków.

Kiszkowo wieza stawy
Druga inicjatywa polegała na wykonaniu nowych nasadzeń na granicy otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. W ramach projektu posadzono 400 drzew, które uzupełniły starą aleję. Zostały posadzone wiązy szypułkowe, jesiony wyniosłe i klony polne. Są to gatunki drzew, które obecnie zanikają w naszym krajobrazie. Wiązy i jesiony chorują i coraz liczniej zamierają, a klon polny od dawna jest rzadkim elementem krajobrazu Wielkopolski.  W tą inicjatywę zaangażowane były szkoły podstawowe z
Łagiewnik Kościelnych i Sławna. Wszystkie drzewka zostały okryte osłonkami chroniącymi przed zgryzaniem ze strony saren i jeleni oraz opalikowane.