Czy fotografie mogę zastąpić znakowanie?

     Kilka państw UE stosuje w odniesieniu do niektórych typów okazów identyfikację fotograficzną jako sposób „znakowania”. Typowym przykładem takiej identyfikacji mogą być fotografie skorupy żółwi. Układ plam oraz kształt i proporcje tarczy na skorupie posiada u wielu gatunków cechy umożliwiające jednoznaczną identyfikację osobników. Choć obecnie Polska nie stosuje tej metody, mamy obowiązek akceptować oznakowania przyjmowane i stosowane w innych państwach członkowskich UE (dotyczy to akceptacji dokumentów wystawionych przez te państwa, zawierających zdjęcia – należy jednak zwrócić uwagę, że ważność tych dokumentów jest często ograniczona, np. dotyczy tylko żółwi poniżej pewnego rozmiaru).
 

ZOBACZ SPOT!