Co podlega rejestracji?

     Obowiązek zgłoszenia do rejestru dotyczy żywych płazów, gadów, ptaków i ssaków należących do gatunków wymienionych w aneksach A lub B rozporządzenia Rady nr 338/97, a także osobników będących mieszańcami międzygatunkowymi, jeśli wśród przodków do pięciu pokoleń wstecz choć raz pojawił się osobnik z gatunku wpisanego do jednego z tych aneksów. Należy przy tym zaznaczyć, że jeśli osobnik będący mieszańcem międzygatunkowym ma wśród swoich przodków (uwzględniając 5 pokoleń) przedstawicieli zaliczanych do różnych aneksów, stosuje się wobec niego zasady dotyczące aneksu bardziej rygorystycznego.
     Aneksy do rozporządzenia Rady nr 338/97 są co jakiś czas nowelizowane, co jest m.in. wynikiem zmian w załącznikach CITES. Aktualne rozporządzenie Komisji ustalające listy gatunków znajdujących się w wymienionych aneksach można znaleźć w niniejszym serwisie. Gatunki można także sprawdzić w bazie znajdującej się pod adresem: http://www.unep-wcmc.org/eu/Taxonomy.
     Obowiązkowi rejestracji podlegają w Polsce także gatunki niebezpieczne. Ponieważ jednak wciąż nie ma rozporządzenia określającego listę tych gatunków, przepis ten jest na razie martwy.
 
 

ZOBACZ SPOT!