Zamówienia publiczne

Wyniki 41 - 50 z 140

PTOP "Salamandra" zleci sukcesywną dostawę owoców jako karmy dla hodowli popielic. Szczegóły w załączniku.
poniedziałek, 15 lipca 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci wygrabienie ręczne wojłoku oraz materii organicznej z powierzchni Folusz I i Folusz II, położonych na terenie osady Folusz, gmina Szubin. Szczegóły w załączonym pliku.
poniedziałek, 15 lipca 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" ogłasza przetarg na badania genetyczne mieczyka błotnego i dachówkowatego (Gladiolus palustris, Gladiolus imbricatus) wraz z interpretacją zmienności genetycznej. Szczegóły w załącznikach.
piątek, 12 lipca 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci ręczne usunicie podrostu topoli (z pow. 0,19 ha) oraz zwalczania topoli za pomocą środka chemicznego (z pow. 1,36 ha) w obrębie stanowisk Małe Rudy I i Małe Rudy II. Szczegóły w załączniku.
czwartek, 11 lipca 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci mechaniczne usuwanie podrostu topoli w obrębie stanowisk Małe Rudy I i Małe Rudy II. Szczegóły w załączniku.
środa, 10 lipca 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci dostawę 2 kos spalinowych do koszenia roślinności. Szczegóły w załączniku.
sobota, 25 maja 2013
PTOP "Salamandra" ogłasza przetarg na wykonanie inwentaryzacji dzikich pszczołowatych (Apoidea) na 10 powierzchniach przeznaczonych do wsiedlenia mieczyka błotnego i przygotowanie raportu. Szczegóły w załącznikach.
środa, 15 maja 2013 | Więcej
PTOP "Salamandra" zleci usunięcie biomasy zalegającej na powierzchni przygotowywanej do wsiedlenia mieczyka błotnego na działce w Małych Rudach. Szczegóły w załączniku.
poniedziałek, 13 maja 2013 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” poszukuje dostawcy owoców i warzyw w ramach projektu „Reintrodukcja popielicy w Polsce Zachodniej – etap III”. Szczegóły w załączniku.
poniedziałek, 6 maja 2013 | Więcej
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" zakupi sadzonki starych odmian drzew owocowych. Szczegóły w załączniku.
niedziela, 5 maja 2013 | Więcej


Strona 5 z 14


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2022 - All rights reserved