Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Odnowiona ścieżka

Od 1993 r. PTOP „Salamandra” opiekuje się zlokalizowanym na terenie Poznania Rezerwatem „Meteoryt Morasko” – przyrodniczą perełką naszego miasta. Co pewien czas odnawiamy elementy wytyczonej przez nas ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Pod koniec ubiegłego roku, oprócz standardowego naprawienia uszkodzonych barierek i pomostów, dokonaliśmy gruntownej renowacji tablic edukacyjnych.

Ewa Olejnik

Na rzecz fok

Od czasu opublikowania listu Ericki Ceballos w poprzednim numerze Magazynu w sprawie polowań na foki w Kanadzie (zobacz: O ratunek dla kanadyjskich focząt - SALAMANDRA 2/2007), zaangażowaliśmy się w kampanię na rzecz wprowadzenia zakazu importu do Polski wszelkich produktów z fok oraz obrotu tymi produktami na terenie kraju. Staramy się informować na naszej stronie internetowej o najważniejszych wydarzeniach związanych z tą sprawą, i trzykrotnie przeprowadziliśmy małe kampanie informacyjne skierowane do mediów. Na początku marca gościliśmy w Polsce autorkę tego listu – zorganizowaliśmy jej spotkania z naukowcami zajmującymi się ochroną fok ze Stacji Morskiej na Helu, parlamentarzystami zainteresowanymi podjęciem w tej sprawie inicjatywy legislacyjnej, organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi kampanią na rzecz ratowania fok oraz dwa spotkania z zainteresowanymi przedstawicielami mediów. 10 marca na nasz wniosek Państwowa Rada Ochrony Przyrody wystosowała opinię popierającą wprowadzenie proponowanych zakazów. Działania te będziemy kontynuować.

Andrzej Kepel


Chronimy wilki w Polsce Zachodniej


Fot. Andrzej Kepel

PTOP „Salamandra” rozpoczyna nowy projekt! Tym razem chcemy pomóc odradzającej się w lasach Polski Zachodniej populacji wilka (Canis lupus). W ramach projektu zamierzamy prowadzić intensywne działania monitoringowe w celu możliwie jak najdokładniejszego określenia wielkości populacji tego drapieżnika. Ponadto zamierzamy podjąć działania na rzecz objęcia ochroną miejsc rozrodu wilka w tej części kraju. Projekt przewiduje również dużą kampanię edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zawodowo związanych z lasem.

Borys Kala


Bobry policzone


Fot. Przemysław Wylegała

W styczniu, podczas specjalnie zorganizowanego w tym celu spływu kajakowego, liczyliśmy bobry na Wełnie – malowniczym dopływie Warty. Liczebność tych zwierząt szacowaliśmy na podstawie śladów ich obecności – tropów, tam, nor, stołówek i skupisk zgryzów. Na odcinku od Rogoźna do Obornik, o długości około 25 km, stwierdziliśmy obecność co najmniej 15 bobrzych rodzin, czyli około 50–60 osobników. W kilku miejscach zanotowaliśmy też obecność wydr. Przy okazji policzyliśmy ptaki wodne zimujące na tej rzece. Odnotowaliśmy m.in. około 550 krzyżówek, 20 łabędzi niemych, 9 zimorodków, 8 czapli siwych, 5 cyraneczek, oraz po 2 łyski i kokoszki. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną wykorzystane przy projektowaniu obszaru Natura 2000 w dolinie tej rzeki.Przemysław Wylegała
Andrzej BatyckiNocek – wędrownik

Podczas tegorocznych inwentaryzacji nietoperzy w Poznaniu, w jednym z badanych obiektów znaleziono hibernującego nocka dużego, zaobrączkowanego latem 2007 r. w Szkole Podstawowej w Kopankach (znajduje się tam duża kolonia rozrodcza tego gatunku i jedyne w Europie obserwatorium nietoperzy – „Batmanówka”). Nietoperz ten (młody samiec) przebył ok. 50 km, co jak na nocka dużego nie jest wielkim wyczynem, ale dzięki temu dowiedzieliśmy się czegoś nowego o nockach z „Batmanówki” – wcześniej nie były one obrączkowane i nie wiedzieliśmy, gdzie spędzają zimę. Zapewne część z nich jesienią kieruje się do poznańskich podziemi. Czekamy na kolejne stwierdzenia.

Radosław Jaros

Wybór numeru

Aktualny numer: 1/2020

Aktualny numer