Liczebność

Dolina Noteci to jedna z największych bocianich ostoi w Polsce. Fot. Mariusz Pomaski, www.pomaski.pl Na wschodzie średnio liczny, na południowym zachodzie nieliczny ptak lęgowy Polski. Zasiedla niemal cały kraj, osiągając bardzo różne zagęszczenia. Omija jedynie tereny o wysokiej lesistości i obszary górskie. Najwięcej tych ptaków można spotkać w rozległych dolinach większych rzek: Noteci, Narwi i Bugu. Jego liczebność oszacowano w kraju na około 52 tys. par, czyli około 20 % światowej populacji (dane z 2004 r.). Bocian licznie zamieszkuje również Hiszpanię (ponad 30 tys. par), Ukrainę (ok. 20 tys.), Białoruś (ponad 20 tys.) i Litwę (około 13 tys.). Przystępuje do lęgów niemal w całej Europie. Omija Danię, Szwecję i Włochy, gdzie jest gatunkiem bardzo rzadkim. Gniazduje również w Azji Mniejszej i w północnej części Afryki. Na całym świecie występuje ok. 230 tys. par bociana.

Najwięcej w Polsce – ponad 10 tys. par – zamieszkuje województwo warmińsko-mazurskie. W zachodniej Polsce bociany chętnie zasiedlają województwa: wielkopolskie (3115 par), lubuskie (924 par) i kujawsko-pomorskie (2529 par).

Wysokie zagęszczenie ptaki osiągają w miejscowościach nadnoteckich (na całym obszarze doliny gniazduje około 300 par). Należą do nich m.in.:

  • Górecko (gm. Zwierzyn) – 21 par (wg danych z 2004 r.),
  • Przynotecko (gm. Stare Kurowo) – 16 par (wg danych z 2004 r.),
  • Zofiowo (gmina Czarnków) – 15 par (wg danych z 2004 r.),
  • Rosko (gm. Wieleń) – 12 par (wg danych z 2004 r.),
  • Ługi Ujście (gm. Ujście) – 10 (wg danych z 2004 r.),
  • Nowe Dwory (gm. Wieleń) – 10 par (wg danych z 2004 r.).

Bocian chętnie gnieździ się w bliskiej odległości człowieka. Gniazda oddalone od siedzib ludzkich, położone wśród łąk, należą obecnie do rzadkości. Z roku na rok coraz więcej bocianów gniazduje na słupach energetycznych. Szacuje się, że około 70 % wszystkich gniazd w dolinie Noteci położonych jest w ten sposób. Pozostałe pary osiedlają się głownie na budynkach i drzewach.

Opracowanie: Nadnoteckie Koło PTOP "Salamandra"