Terminy

Termin nadsyłania prac: do 14 maja 2012 r.

Termin ogłoszenia listy laureatów: 31 maja 2012 r.

Termin wystawy pokonkursowej: początek czerwca 2012 r.