Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Natura 2000 wyznaczona?

PTOP „Salamandra” była w ostatnich miesiącach nadal zaangażowana w prace nad wyznaczaniem ostatecznego kształtu sieci Natura 2000 w Polsce. W maju 2010 ogłosiliśmy wspólnie z Klubem Przyrodników kolejną wersję polskiej Shadow List.

W 2009 roku Ministerstwo Środowiska przesłało Komisji Europejskiej kolejną listę proponowanych obszarów Natura 2000 i ogłosiło, że skończyło w ten sposób tworzenie sieci w Polsce. Lista ta uwzględniała znaczną część potrzeb i propozycji zgłaszanych do tej pory w tzw. Shadow List przygotowanej przez Klub Przyrodników i „Salamandrę”, we współpracy z innymi organizacjami i ekspertami z całej Polski. Jednak wciąż wiele obszarów z różnych przyczyn na niej zabrakło.

W marcu b.r. odbyło się kolejne tzw. Seminarium Biogeograficzne dla Polski, podczas którego Komisja Europejska przeanalizowała aktualną oficjalną propozycję naszego kraju oraz uwagi i listę braków przedstawioną przez organizacje pozarządowe. W przypadku wielu gatunków i typów siedlisk Komisja nakazała uzupełnienie listy rządowej zgodnie z propozycjami organizacji pozarządowych.

W maju, w oparciu o wyniki Seminarium, a także uwzględniając rezultaty projektów realizowanych w Polsce ze środków Unijnych, Klub Przyrodników i „Salamandra” ogłosiły kolejną wersję tzw. polskiej Shadow List Natura 2000. Zawiera ona propozycję dodania 22 nowych obszarów siedliskowych i powiększenia 22 już wyznaczonych.

Gdy Rząd uwzględni te propozycje i zgłosi je Komisji, można będzie uznać, że sieć w Polsce osiągnęła kształt ostateczny (na jakiś czas) i będzie się można nareszcie skupić na praktycznej ochronie wyznaczonych obszarów. Dalsze zmiany kształtu sieci będą dotyczyć kompensacji zniszczeń dokonywanych w istniejących obszarach i dodawania nowych, dla ochrony tych gatunków, dla których do tej pory brakuje wystarczającej wiedzy o ich występowaniu. Mogą być także efektem zmian w wiedzy naukowej czy zachodzących naturalnie w przyrodzie.

„Salamandra” serdecznie dziękuje dziesiątkom specjalistów z różnych dziedzin, którzy bezinteresownie pomagali przy tworzeniu kolejnych wersji Shadow List. Bez Was nie udałoby się więcej niż potroić, pod względem chronionej powierzchni, pierwotnej propozycji rządowej.

Andrzej KepelSpot reklamowy w TVP

PTOP „Salamandra” po raz pierwszy od czasu powstania zaprezentowała własny telewizyjny spot reklamowy. W kwietniu 2010 r. w wielkopolskiej Telewizji Regionalnej zachęcaliśmy wszystkich, którym leży na sercu dobro przyrody, do przekazania 1% swojego podatku na jej ochronę. W ramach udzielonego nam wsparcia będziemy mogli realizować cele, na które nie mamy zwykle środków z innych źródeł, np. podejmować różnego rodzaju interwencje przyrodnicze, a także zdołamy zapewnić tzw. wkład własny do projektów wspieranych przez różne fundacje, np. programu ochrony susła moręgowanego.

Adriana Bogdanowska


Współpraca z EUROBATS

Eksperci z „Salamandry” kontynuują międzynarodową współpracę na rzecz ochrony nietoperzy na forum Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS.

W marcu tego roku „Salamandra” koordynowała przygotowanie rocznego sprawozdania Polski z realizacji postanowień EUROBATS. W maju ukazał się piąty zeszyt publikacji wydawanych przez to Porozumienie, zawierający przewodnik dotyczący metod monitoringu nietoperzy. „Salamandra” miała znaczący udział w jego tworzeniu. Broszurę tę, podobnie jak wcześniejsze cztery zeszyty, można nieodpłatnie otrzymać w biurze Towarzystwa. Szczegółowe informacje dot. zasad zamawiania można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W dniach 3-6 maja przedstawiciel „Salamandry” reprezentował Polskę w Bonn, podczas 15. spotkania Komitetu Doradczego EUROBATS, biorąc udział m.in. w pracach kilku tematycznych grup roboczych. Podczas tego spotkania powołano kolejną Międzysesyjną Grupę Roboczą, która ma zebrać i opracować dotychczasowe europejskie doświadczenia z tworzeniem dużych zastępczych schronień dla nietoperzy, budowanych w przypadku zniszczenia czy zmiany sposobu użytkowania dotychczasowych zimowisk lub kryjówek kolonii rozrodczych. Przedstawiciel „Salamandry” będzie uczestniczył także w pracach tej Grupy.

Andrzej Kepel


Rośnie liczba członków

Mamy już prawie 3000 członków! Do 30 kwietnia br. szeregi „Salamandry” zasiliły w sumie 2772 osoby. Od początku roku przyjęliśmy 40 nowych członków, w tym aż 21 spoza województwa wielkopolskiego. Większość z nich - również 21 - należy do naszych kół. Pozostali, to osoby indywidualne.

Dziękujemy wszystkim naszym sympatykom za wsparcie - finansowe (regularne opłacanie składek), a przede wszystkim moralne!

Radosław Dzięciołowski

Wybór numeru

Aktualny numer: 2/2023