NOWOŚCI DOTYCZĄCE SIECI NATURA 2000

Wyniki 21 - 22 z 22

Ministerstwo Środowiska podało dziś do publicznej wiadomości oficjalną wersję propozycji sieci obszarów NATURA 2000. Wstępna analiza wskazuje, że jest ona mocno okrojona w stosunku do pierwotnych propozycji zgłaszanych i konsultowanych w ubiegłym roku. Propozycja Ministerstwa jest...
sobota, 03 kwietnia 2004
Ministerstwo Środowiska spełnia swój obowiązek i rozpoczyna konsultacje społeczne projektu nowego, ważnego aktu prawnego - rozporządzenia w sprawie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony ptaków NATURA 2000. Na konsultacje te przeznaczono... cały tydzień!
sobota, 13 marca 2004


Strona 3 z 3


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2024 - All rights reserved