NOWOŚCI PRAWNE

Wyniki 11 - 20 z 30

Ministerstwo Środowiska rozważa przywrócenie polowań na łosie. Z uzasadnienia projektu tej decyzji widać, że przygotowywali je myśliwi… Na początku czerwca PTOP „Salamandra” dostało do zaopiniowania projekt rozporządzenia przywracającego polowania na łosie. W jego uzasadnieniu...
poniedziałek, 23 czerwca 2014
15 marca 2012 r. nasz kraj przegrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejną sprawę dotyczącą niewłaściwych zasad ochrony przyrody. Tym razem Trybunał uznał, że polskie zasady ochrony gatunkowej są sprzeczne z Dyrektywą Siedliskową. Przyznając Komisji Europejskiej...
piątek, 16 marca 2012
Ustawa o ochronie przyrody, nakazująca Ministrowi Środowiska wydanie rozporządzenia zawierającego listę gatunków niebezpiecznych, obowiązuje już ponad 6 i pół roku, a regulacji tej wciąż nie ma. Ministerstwo prowadzi właśnie konsultacje społeczne kolejnej wersji projektu tego...
czwartek, 23 grudnia 2010
W ostatnim czasie pojawiło się kilka projektów zmian w ustawie o ochronie przyrody i niektórych innych ustawach. Niestety – projekty te są w znacznym stopniu wzajemnie niespójne, a oprócz kilku całkiem dobrym pomysłów pojawiły się propozycje sprzeczne z prawem Unii Europejskiej oraz...
czwartek, 11 listopada 2010
9 listopada 2010 r. przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Oddajcie Parki Narodowi” przekazali Marszałkowi Sejmu podpisy pod projektem ustawy, która ma przywrócić możliwość tworzenia lub powiększania parków narodowych w Polsce, dzięki likwidacji prawa...
wtorek, 09 listopada 2010
Od wielu lat system ochrony przyrody w Polsce jest sparaliżowany przez przepis przyznający samorządom prawo blokowania decyzji związanych z tworzeniem i zmianą granic parków narodowych. Władze państwowe nie mogą realizować w tym względzie żadnych strategii czy zobowiązań...
piątek, 13 sierpnia 2010
     W maju 2009 r. Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce postępowania w związku z naruszeniem wspólnotowych przepisów dotyczących ochrony ptaków. Uznała, że polowania na gęsi w drugiej połowie stycznia, prowadzone w Polsce Zachodniej, stanowią zagrożenie dla gęgaw,...
niedziela, 19 lipca 2009
     Ministerstwo Środowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzą konsultacje społeczne dwóch projektów rozporządzeń – w sprawie gatunkach niebezpiecznych dla ludzi oraz w sprawie obcych gatunków inwazyjnych. Oba projekty są interesujące, jednak zdecydowanie...
sobota, 18 lipca 2009
Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła konsultacje społeczne projektu nowego rozporządzenia ustanawiającego ochronę gatunkową zwierząt. Uwagi można przesyłać do 20 maja br.   Projekt wprowadza kilka pozytywnych zmian. Niestety, pod względem legislacyjnym jest przygotowany...
czwartek, 07 maja 2009
5 maja br. Parlament Europejski przegłosował wprowadzenie zakazu przywozu na teren Wspólnoty i komercyjnego obrotu produktami pochodzącymi z fok i uchatek (na zdjęciu wyniki głosowania). Przepis ten jest skierowany przeciwko niehumanitarnym polowaniom na te zwierzęta, prowadzonym przede...
wtorek, 05 maja 2009


Strona 2 z 3


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2024 - All rights reserved