O projekcie

Budowa konstrukcji gniazda dla bociana białego.

Lokalizacja inicjatywy: Miejscowość Gaj, gm. Olsztynek

Na terenie ekologicznego gospodarstwa rolnego istniało gniazdo bocianie, wskutek zniszczenia przez wichurę, nie zasiedlone od kilkunastu lat. W tym czasie we wsi powstały dwa nowe gniazda, oba na słupach sieci energetycznej. Co roku w okresie przylotu bociany zatrzymują się chwilowo na teraz już mocno zniszczonym gnieździe na stodole, czasem wręcz walczą o to miejsce, po czym nie decydują się na pozostanie.

Proponowane jest postawienie za zabudowaniami gospodarczymi słupa drewnianego (po zlikwidowanym przyłączu napowietrznym) z zamontowanym stelażem do budowy gniazda. Otoczenie bezpieczne – brak napowietrznych przewodów energetycznych, 23 ha bez stosowania środków ochrony roślin. Z obserwacji wynika, że bociany ostatnio chętniej korzystają ze słupów trakcji energetycznej niż dachów budynków gospodarskich. Może to wynikać ze względów bezpieczeństwa (brak możliwości zrabowania gniazda przez kuny). Posadowienie gniazda na słupie powinno spełniać wymagania ptaków, bez niebezpieczeństwa porażenia prądem, jak to się zdarza w pobliżu przewodów elektrycznych.

Z uwagi na usytuowanie gniazda na terenie gospodarstwa, tablica zamieszczona na podwórku byłaby niewidoczna od strony ulicy. Dlatego zdecydowanie lepszą opcją, z uwagi na dostępność, będzie zamieszczenie tablicy w miejscu publicznym, jakim jest świetlica wiejska, w której odbywają się zebrania czy imprezy kulturalne. Jest to budynek znajdujący się przy głównej drodze we wsi. Tablica będzie też udostępniana na lokalne imprezy plenerowe typu dożynki.

 

Inicjatywy obywatelskie

Bocian - Olsztynek