O projekcie

Nietoperze wizytówką Jaglic

Lokalizacja inicjatywy: województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki, gmina Człopa

Na strychu kościoła w Jaglicach znajduje się kolonia rozrodcza nietoperzy – nocka dużego Myotis myotis (w 2014 roku kolonia liczyła 500–550 samic z młodymi). Pod kolonią gromadzą się duże ilości odchodów tych ssaków. Pokłady guana zagrażają konstrukcji sufitu kościoła. Mieszkańcy wsi są w większości pozytywnie nastawieni do nietoperzy, problemem jest głównie uciążliwość związana z zanieczyszczeniem strychu kościoła przez nietoperze (przykry zapach, osłabienie konstrukcji strychu, osypywanie się guana do wnętrza kościoła).

Jaglice to wieś położona w centrum Puszczy Drawskiej z dala od większych ośrodków miejskich. Najważniejszym walorem wsi i okolic jest przyroda (np. pomnik przyrody – lipa o obwodzie ponad 8 metrów, stanowiska chronionych roślin i zwierząt). Kolonia nietoperzy stanowi element wyróżniający wieś wśród innych miejsc w Polsce i regionie. Niezbędne jest uprzątnięcie pokładów guana oraz budowa specjalnej platformy na odchody na strychu kościoła. Działania te pozwolą na dalsze bezkonfliktowe funkcjonowanie kolonii nietoperzy w tym miejscu.

Budowa specjalnej drewnianej platformy, wyścielonej folią, na której gromadzić się będą odchody, zapobiegnie butwieniu drewnianych elementów sufitu i ułatwi regularne sprzątanie odchodów. W ramach projektu planowane jest także przygotowanie i posadowienie tablicy informacyjnej na temat działań wykonanych na strychu.

 

Inicjatywy obywatelskie

Nietoperze - Jaglice