O projekcie

Nietoperze wracają do Osińca

 

Lokalizacja inicjatywy: województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Trzcianka

 

Osiniec to niewielka osada znajdująca się koło wsi Biała. Na jednej z posesji znajduje się piwniczka, która według informacji uzyskanych od dawnych mieszkańców, stanowiła miejsce licznego zimowania nietoperzy. Obecnie budynek gospodarczy, pod którym znajduje się piwnica, popada w ruinę. Uszkodzony jest dach, drzwi i okno w piwnicy, w związku z czym warunki mikroklimatyczne wewnątrz niej, nie są odpowiednie do hibernacji nietoperzy (wnętrze piwniczki jest zimą silnie wymrażane). Wykonanie prostych zabiegów polegających na zainstalowaniu nowych drzwi, okienka z pozostawieniem odpowiedniego otworu stanowiącego wlot dla nietoperzy i zainstalowanie wewnątrz dodatkowych schronień, spowoduje zapewne powrót tych ssaków do obiektu. Wloty zostaną oznaczone specjalnymi tabliczkami z informacją „Zimowisko nietoperzy, nie zamykać wlotu”. Tego typu piwniczki są najważniejszym miejscem zimowania gacka brunatnego Plecotus auritus, spotykane są w nich także np.: nocki rude Myotis daubentonii, nocki Natterera Myotis nattereri oraz mopki Barbastella barbastellus.

 

Ponadto planowane jest wykonanie i zainstalowanie tablicy edukacyjnej na temat nietoperzy i wykonanych prac w pobliżu miejsca, w którym zostaną one przeprowadzone. Działania te pozwolą na odtworzenie miejsca zimowania nietoperzy oraz poszerzenie wiedzy na temat latających ssaków wśród lokalnej społeczności.

 

Inicjatywy obywatelskie

Nietoperze - Osiniec