O projekcie

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę platformy widokowej w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem

 

Lokalizacja inicjatywy: gmina Kiszkowo (miejscowość Brudzewko)

 

Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem to stosunkowo mały obszar Natura 2000 o powierzchni 1214 ha. Mimo to przedmiotem ochrony jest w nim aż 12 gatunków ptaków. Najcenniejszym fragmentem obszaru są stawy rybne w okolicach Kiszkowa. Duża atrakcyjność ornitologiczna tego miejsca powoduje wzrost zainteresowania turystycznego.

 

Stawy są częściowo ogólnodostępne, otoczone publicznymi drogami. Średnio w ciągu roku w ramach różnych imprez ornitologicznych (wycieczek, obozów obrączkarskich) oraz wycieczek indywidualnych, stawy może odwiedzać nawet ok 1000 osób. Na tym terenie nie ma wyznaczonych szlaków, a oglądanie ptaków jest możliwe jedynie z grobli. Stawy nie posiadają także bogatej infrastruktury. Obecność wielu niezorganizowanych grup przez dłuższy czas, może powodować niepokojenie ptaków.

 

Obecnie wybudowana jest jedna wieża widokowa przy samym Kiszkowie oraz jedna mała wiata i tablica informacyjna w Brudzewku. Postawienie drugiej platformy widokowej w Brudzewku skanalizuje ruch turystyczny na tym obszarze. Postawienie jej w zaplanowanym miejscu da możliwość obserwacji ptaków z bezpiecznej odległości w komfortowych warunkach, bez płoszenia. Z tego miejsca jest też najlepszy widok na zlatujące się na noclegowisko gęsi, których liczebność w szczycie przelotu wynosi nawet do 80 tys. oraz żurawie, których liczba dochodzi do 1,5 tys. osobników.

 

Inicjatywy obywatelskie

Platforma - Kiszkowo