O projekcie

Odtworzenie siedliska płazów, miejsca gniazdowania i żerowania ptaków wodnych

Lokalizacja inicjatywy: Miejscowość Gaj, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie

Na terenie ekologicznego gospodarstwa rolnego znajduje się zagłębienie bezodpływowe, które jeszcze 20 lat temu było płytkim stawem (ok. 50 cm głębokości), miejscem żerowania bocianów, czapli, krzyżówek, gniazdowania łyski i rozmnażania płazów, m.in. żaby moczarowej. W tej chwili woda utrzymuje się przez kilka tygodni po roztopach wiosennych, na ułamku dotychczasowej powierzchni, nie zapewniając nawet możliwości rozmnażania wczesnowiosennym płazom. Całkowita powierzchnia dawnego lustra wody to ok. 1500 m2. Otulina zbiornika porośnięta jest trawą i wyłączona z uprawy. W odległości 20 do 50 m od stawu liczne nasadzenia – brzozy, modrzewie, świerki, szpaler ałyczy – sprzyjające gniazdowaniu ptaków.

Planowane jest: pogłębienie części niecki stawu o powierzchni ok. 300 m2 do głębokości maksymalnie 1 m, w celu uzyskania zbiornika wodnego o utrzymującym się lustrze wody w ciągu całego roku; rozplantowanie wydobytego namułu na przylegającym terenie; wyprofilowanie brzegu umożliwiające bezpieczny dostęp do wody dla korzystających z niej zwierząt; obsadzenie części brzegu roślinami wodnymi (pałka wodna, trzcina, sit), by stworzyć warunki siedliskowe dla ptaków wodnych; wykonanie i ustawienie domku dla owadów; stworzenie miejsca schronienia dla drobnych zwierząt w postaci pryzmy kamieni polnych.

 

Inicjatywy obywatelskie

Siedliska - Olsztynek