Pytania konkursowe

 

Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
2018/2019 - Ssaki Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2017/2018 - Płazy i gady Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2016/2017 - Ptaki Polski
 Finał finałów Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2015/2016 - Rośliny i zwierzęta polskich gór
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2014/2015 - Parki narodowe w Polsce
 Finał finałów Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2013/2014 - Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2012/2013 - Ptaki Polski zagrożone wyginięciem
 Finał finałów Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2011/2012 - Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2010/2011 - Rośliny i zwierzęta mokradeł
 Finał finałów Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2009/2010 - Gatunki zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000 (z wyjątkiem ptaków)
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2008/2009 - Rośliny chronione w Polsce
 Finał finałów Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2007/2008 - Ptaki wodno-błotne Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2006/2007 - Tatrzański Park Narodowy
 Finał finałów Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2005/2006 - Rośliny runa leśnego
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2004/2005 - Chrząszcze Polski
 Finał finałów Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2003/2004 - Drzewa i krzewy Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2002/2003 - Ptaki Polski
 Finał finałów Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2001/2002 - Ssaki Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2000/2001 - Parki narodowe w Polsce
 Finał finałów Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap okręgowy Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
1999/2000 - Drzewa i krzewy Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
1998/1999 - Zwierzęta chronione w Polsce
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
1997/1998 - Ssaki Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
1996/1997 - Zwierzęta i rośliny wodne
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
1995/1996 - Parki narodowe w Polsce
1994/1995 - Zwierzęta Polski i ich ochrona

 

Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
2018/2019 - Zwierzęta w miastach
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2017/2018 - Parki narodowe w Polsce
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2016/2017 - Ssaki Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2015/2016 - Ptaki Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2014/2015 - Płazy i gady Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2013/2014 - Ssaki Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2012/2013 - Rośliny i zwierzęta mokradeł zagrożone wyginięciem
 Etap ponadwojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2011/2012 - Chrząszcze Polski zagrożone wyginięciem
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2010/2011 - Zwierzęta lasów
 Etap ponadwojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2009/2010 - Siedliska leśne chronione w ramach sieci Natura 2000
 Etap ponadwojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2008/2009 - Rośliny i zwierzęta polskich jezior
 Etap ponadwojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2007/2008 - Lasy pełne grzybów
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2006/2007 - Wielkopolski Park Narodowy
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2005/2006 - Kręgowce chronione w Polsce
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2004/2005 - Zwierzęta lasu
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2003/2004 - Flora Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2002/2003 - Rośliny i zwierzęta polskich gór
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2001/2002 - Zwierzęta i rośliny wodne
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
2000/2001 - Owady Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
1999/2000 - Ptaki Polski
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
1998/1999 - Parki narodowe w Polsce
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi
1997/1998 - Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce
 Etap wojewódzki Test Odpowiedzi
 Etap szkolny Test Odpowiedzi