Konkursy wiedzy

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" od 1994 r. organizuje Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Podstawowych (obecnie - Gimnazjów i Szkół Podstawowych) oraz od 1997 r. - Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich.

Pierwsza edycja Konkursu dla uczniów szkół podstawowych odbyła się na wniosek nauczycieli poznańskich szkół, którzy zwrócili się do "Salamandry" z prośbą o zorganizowanie tego typu imprezy. Konkurs zatytułowany był "Zwierzęta chronione w Polsce". Wzięło w nim udział ok. 20 szkół podstawowych.
Z roku na rok zainteresowanie Konkursem bardzo wyraźnie wzrastało. W ostatnich latach uczestniczy w nim po ok. 10 tysięcy uczniów.

Organizowane konkursy mają na celu rozpowszechnienie wśród uczniów zainteresowania ochroną przyrody, zachęcenie do poznawania rodzimej flory i fauny, poszerzania wiedzy wyniesionej ze szkoły, jak również do włączania się do działań pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną przyrody.