Ochrona nietoperzy – prawna, czynna, bierna

Dlaczego należy chronić nietoperze?

 • Bo wszelkie gatunki mają prawo do życia na naszej planecie
 • Bo są niezwykle ważnym elementem utrzymującym równowagę w przyrodzie
 • Bo pozytywnie wpływają na życie i gospodarkę człowieka (zjadają uciążliwe komary oraz latające nocą szkodniki upraw, zapylają ważne dla człowieka rośliny użytkowe – np. bez nich nie byłoby bananów, roznosząc nasiona drzew i krzewów przyczyniają się do odradzania wyciętych lasów tropikalnych)

A że są śliczne, nieszkodliwe i mają wiele niesamowitych umiejętności – tym łatwiej nam je pokochać i zrozumieć potrzebę ich ochrony!

Najważniejsze akty prawa ochrony przyrody, obejmujące nietoperze

Przepisy polskie:

 • ustawa o ochronie przyrody
 • rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (wszystkie nietoperze są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową)
 • ustawa o ochronie zwierząt

Przepisy Unii Europejskiej:

 • Dyrektywa Siedliskowa

Umowy Międzynarodowe:

 • Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janerio
 • Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt - tzw. Konwencja Bońska
 • Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy (w ramach Konwencji Bońskiej)

 

Główne rodzaje ochrony

Ochrona bierna

 • pozostawianie starych drzew – dziuplastych, spękanych lub martwych, z odstającą korą
 • pozostawianie niezmienionych miejsc przebywania nietoperzy
 • unikanie stosowania środków chemicznych, mogących truć nietoperze
 • zabezpieczanie zimowisk przed niekontrolowaną penetracją, powodującą budzenie nietoperzy podczas zimowania (latem takie miejsca mogą być udostępniane do zwiedzania)
 • zabezpieczanie kolonii rozrodczych (w tym budowanie platform pod koloniami, ułatwiających sprzątanie guana, unikanie oświetlania wylotów ze schronień)
 • zachowywanie liniowych elementów krajobrazu, np. żywopłotów, alei itp.
  n07o05
Fot. Andrzej Kepel

 

Ochrona czynna

 • przebudowa krajobrazu – głównie poprzez uzupełnianie linii krajobrazowych
 • tworzenie letnich schronień zastępczych - np. skrzynek do wieszania na drzewach lub budynkach)
 • budowanie sztucznych zimowisk lub adaptacja do tego celu istniejących podziemi
n07o01 n07o03
Fot. Wojciech Stephan Fot.Wojciech Stephan

 

Badania służące ochronie

 • aby wiedzieć gdzie chronić i czy ochrona przynosi pożądany skutek, prowadzi się tak zwane badania monitoringowe
 • wybór lokalizacji inwestycji mogących zaszkodzić nietoperzom (np. elektrowni wiatrowych, dróg szybkiego ruchu) powinny poprzedzać badania, wskazujące, gdzie zagrożenie dla nietoperzy jest najmniejsze i jak jeszcze bardziej można go zredukować

 

Edukacja

 • kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy, to niezwykle ważna aktywność, wspomagająca inne działania i zapobiegająca celowemu szkodzeniu przez ludzi
 • nic tak nie przysparza nietoperzom sprzymierzeńców, jak zaciekawienie wyjątkowymi zdolnościami tych zwierząt oraz świadomość, jak bardzo potrafią uprzyjemniać nam życie (np. jeden nietoperz w ciągu nocy może zjeść nawet 3000 komarów!)
  n07o02
Fot. Andrzej Kepel

 

Przykładem wielkiej, międzynarodowej akcji edukacyjnej, dotyczącej nietoperzy, jest trwający w latach 2011-2012 ogólnoświatowy Rok Nietoperza