Nietoperze w Polsce

W naszym kraju możemy spotkać co najmniej 28 gatunków nietoperzy:

Podrząd rudawkokształtne Pteropodiformes (lub Yinpterochiroptera)
Rodzina podkowcowate Rhinolophidae

1. Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
2. Podkowiec duży Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

 

n02o02
Fot. Andrzej Kepel

 

Podrząd mroczkokształtne Vesperitilioniformes (lub Yangochiroptera)
Rodzina mroczkowate Vespertilionidae

1. Nocek Alkatoe Myotis alcathoe (von Helversen & Heller, 2001)
2. Nocek duży Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
3. Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
4. Nocek Natterera Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
5. Nocek ostrouszny Myotis blythii (Tomes, 1857) [syn. M. oxygnathus (Monticelli, 1885)]
6. Nocek orzęsiony Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
7. Nocek wąsatek Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
8. Nocek Brandta Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
9. Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (Boie, 1825)
10. Nocek rudy Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
11. Mroczek (lub mroczak) posrebrzany Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
12. Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
13. Mroczek późny Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
14. Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
15. Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
16. Karlik większy Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
17. Karlik średni Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
18. Karlik płowy Pipiistrellu lepidus Blyth, 1845
19. Przymroczek Saviego Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
20. Borowiec olbrzymi Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
21. Borowiec wielki Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
22. Borowiaczek (lub borowiec leśny) Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
23. Gacek brunatny Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
24. Gacek szary Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
25. Mopek zachodni Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

 

n02o01
Fot. Andrzej Kepel

Rodzina podkasańcowate Miniopteridae

1. Podkasaniec zwyczajny Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817).

 

Wszystkie polskie nietoperze:

  • polują na stawonogi – głównie owady
  • zimą zapadają w stan zwany hibernacją lub snem zimowym