Zagrożenia

 

Długość zimy

Im dłuższa i surowsza zima, tym trudniej nietoperzom przeżyć. To naturalny czynnik, ale bardzo ważny!

 

Drapieżnictwo

Latające w cielności nietoperze nie są łatwymi celami. Nocą może na nie zapolować ewentualnie puszczyk, rzadziej inna sowa, ale nie jest to częste.
Za to jeśli muszą opuścić kryjówkę w dzień, nie jest im łatwo uniknąć ptaków drapieżnych. Są dobrze widoczne, a echolokacja i wzrok nietoperzy są skierowane do przodu i nie potrafią skutecznie unikać ataku z tyłu.
W schronieniach dziennych (i zimowych) na nietoperze polują kuny, a także koty. Potrafią one zagrozić całym koloniom.

n06o01
Fot. Adriana Bogdanowska

n06o03
Fot. Andrzej Kepel

 

Zagrożenia dla młodych

U nietoperzy, jak u wielu innych zwierząt, przeżycie pierwszej zimy jest najtrudniejsze.
Młody dopiero uczy się, jak skutecznie zdobyć pokarm i unikać drapieżników. Do tego krócej gromadzi tłuszcz, bo późnym latem jeszcze kończy rosnąć, więc do pierwszej hibernacji przystępuje z mniejszymi zapasami energii.

 

Człowiek – główne zagrożenie

Powszechne używanie w rolnictwie i leśnictwie toksycznych środków przeciw owadom było prawdopodobnie najpoważniejszą przyczyną masowego ginięcia nietoperzy w XX wieku. Obecnie stosowane są zwykle środki bezpieczniejsze dla kręgowców.
Utrata dostępu do schronień letnich i zimowych (np. zamykanie lub oświetlanie wylotów, zmiana sposobu użytkowana pomieszczeń).
Celowe lub przypadkowe zabijanie (np. z nieuzasadnionego strachu, albo podczas wycinki drzew z dziuplami).
Różne inwestycje prowadzone bez odpowiedniego rozpoznania i środków zapobiegawczych – szczególnie niebezpieczne są szybko poruszające się pojazdy na drogach i siłownie wiatrowe, ale także ocieplanie budynków bez wcześniejszego sprawdzenia, czy w ich ścianach nie chowają się nietoperze.

n06o02
Fot. Wojciech Stephan

 

n06o05
Fot. Adriana Bogdanowska