NOWOŚCI DOTYCZĄCE SIECI NATURA 2000

Wyniki 11 - 20 z 22

Od czasu przesłania Komisji Europejskiej w roku 2004 przez polski Rząd pierwszej listy proponowanych obszarów siedliskowych sieci Natura 2000, w tworzeniu polskiej części tej sieci zaszły istotne zmiany. Pod wpływem zdecydowanej postawy Komisji, stopniowo kolejne obszary proponowane przez...
piątek, 20 czerwca 2008
Jak powszechnie wiadomo, sieć Natura 2000 wyznaczona w Polsce jest dalece niewystarczająca. Mimo że w naszym kraju wciąż mamy sporo miejsc o wysokich walorach przyrodniczych, pod względem udziału, jaki mają zaproponowane do ochrony obszary w terytorium całego państwa jesteśmy wciąż w...
czwartek, 27 grudnia 2007
PTOP „Salamandra”, na zlecenie Telewizji Polskiej SA Oddział w Poznaniu przygotowuje serię 8 programów o wybranych obszarach Natura 2000 w Wielkopolsce. Programy powstają przy współpracy z firmą Hand-Held s.c. i przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...
sobota, 29 września 2007
Proponowany obszar Natura 2000 "Nietoperek" to teren niezwykły. Łączy w sobie wartości przyrodnicze i historyczne. Ponieważ walory te mogą przyciągać rzesze turystów – mogą też stanowić dla lokalnych społeczności ważne źródło dochodów. Jednak jak znaleźć złoty środek –...
piątek, 27 kwietnia 2007
Ministerstwo Środowiska konsultuje propozycje kolejnych obszarów Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pojawiły się do konsultacji projekty kolejnych obszarów Natura 2000. Propozycja ta obejmuje 76 obszarów ptasich (z terenu całej Polski) oraz 11 obszarów siedliskowych (z regionu...
sobota, 02 grudnia 2006
Utworzenie właściwej sieci Natura 2000 priorytetem W dniach 8-10 września odbyło się w Tucznie (woj. zachodniopomorskie) spotkanie Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi poświęcone głównie tworzeniu i funkcjonowaniu sieci Natura 2000 w Polsce....
niedziela, 17 września 2006
Polski oficjalny projekt sieci Natura 2000 jest najskromniejszy w Europie. Procent terytorium kraju proponowanego do ochrony odpowiada zaledwie 1/3 średniego wyniku dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Stoi to w rażącej sprzeczności z rzeczywistymi walorami przyrodniczymi naszego kraju,...
poniedziałek, 13 marca 2006
Prawie rok po opublikowaniu przez organizacje pozarządowe krytycznej oceny rządowej propozycji sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz pierwszej propozycji uzupełnienia zgłoszonej Komisji Europejskiej listy obszarów (tzw. Shadow List), Ministerstwo Środowisko ogłosiło do konsultacji...
sobota, 08 października 2005
Polskie przyrodnicze organizacje pozarządowe przesłały Komisji Europejskiej alternatywną koncepcję krajowej sieci Natura 2000, szczegółowo omawiając niedostaki propozycji rządowej. Zgodnie z postanowieniami Dyrektyw Wspólnoty Europejskiej - Ptasiej i Siedliskowej, Natura 2000 to spójna...
czwartek, 09 grudnia 2004
14 kwietnia Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Poznaniu, oddalił prośbę radnych z Szamocina o uchylenie decyzji wojewody, unieważniającej uchwałę Rady Gminy Szamocin w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która miała umożliwić zlokalizowanie w dolinie Noteci...
środa, 14 kwietnia 2004


Strona 2 z 3


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2024 - All rights reserved