Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Opieka nad Rezerwatem „Meteoryt Morasko” trwa

Nasza „stacja terenowa” w Morasku

Nasza „stacja terenowa” w Morasku
Fot. Andrzej Kepel

Nowo utworzone koło „Salamandry” - Grupa Przyjaciół Rezerwatu „Meteoryt Morasko” prowadzi stałą opiekę nad tym unikalnym, chronionym terenem. Członkowie Koła co tydzień usuwają śmieci oraz kontrolują stan urządzeń edukacyjno-ochronnych.

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pomocy finansowej Nadleśnictwa Czerwonak, wydrukowaliśmy zapasowe plansze na tablice dydaktyczne, co umożliwia natychmiastową zamianę w razie uszkodzenia ich przez wandali. Naprawiliśmy też i dodatkowo wzmocniliśmy metalowe konstrukcje tablic. Łącznie na likwidację szkód spowodowanych w Rezerwacie przez „miłośników silnych wrażeń”, wydaliśmy w tym roku ok. 6000 zł. Gdyby nie bezmyślność wandali, można by te środki (oraz mnóstwo czasu wolontariuszy) przeznaczyć np. na ochronę kolejnego obiektu. Dzięki uprzejmości Leśnictwa Morasko, mamy teraz nieopodal leśniczówki swoje pomieszczenie tzn. magazyn, z którego korzysta Grupa Przyjaciół Rezerwatu.

Redakcja


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.