Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Salamandra” w „Magdalence”

Szkolne Koło Ekologiczne przy Liceum św. Marii Magdaleny współpracuje z „Salamandrą” od niedawna. Wiosną przedstawiciele Towarzystwa po raz pierwszy odwiedzili „Marynkę”. Opowiedzieli nam o działaniach swojej organizacji na rzecz ochrony przyrody i zachęcili nas do współpracy. Dokładnie obejrzeli otoczenie liceum i zaoferowali swoją pomoc w realizacji projektu „Szkolne Ostoje Przyrody”.

Warto napisać jak duże znaczenie ma to przedsięwzięcie w przypadku naszej szkoły. Cieszy już sam fakt, że w gęsto zabudowanym i mocno zanieczyszczonym centrum Poznania, przy jednej z bardziej ruchliwych ulic ostał się dość duży, zabytkowy i dobrze utrzymany park. Dodatkowo jest on wciąż ostoją kilku rzadkich w Poznaniu gatunków roślin i zwierząt. Poza dość popularnymi kasztanowcami (Aesculus hippocastanum), których kwiaty mają szczególne znaczenie dla maturzystów, rosną tu także cisy (Taxus baccata), klony jesionolistne (Acer negundo), kalina hordowina (Viburnum lantana), dąb czerwony (Quercus rubra) i wiele innych. W konarach drzew wypatrzyć można m.in. sikory bogatki (Parus major), sierpówki (Streptopelia decaocto), gawrony (Corvus frugilegus), szpaki (Sturnus vulgaris) i dzwońce (Chloris chloris).

Przy sporządzeniu dokładnego spisu występujących tu gatunków znacznie pomogli nam doświadczeni przyrodnicy pracujący w „Salamandrze”. Ich wiedza przydatna była szczególnie przy rozpoznawaniu roślin i zwierząt z mniej nam znanych taksonów. My natomiast służyliśmy pomocą techniczną i zapałem w „polowaniu” np. na zwierzęta bezkręgowe (ich lista w przygotowaniu). Widocznym znakiem współpracy Koła Ekologicznego z PTOP „Salamandra” była brzoza - dar Towarzystwa, zasadzona na terenie parku. Niestety - została ona złamana podczas wakacji. Planujemy zasadzić tu więcej drzew i krzewów i próbować będziemy do skutku, ponieważ park przy LO św. Marii Magdaleny ma być naszą SZKOLNĄ OSTOJĄ PRZYRODY.

Renata Mikstacka

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.