Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Inne działania „Salamandry”

  • Podczas wakacji „Salamandra” przeprowadziła dwa obozy chiropterologiczne. Jeden w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (zorganizowany przez Studenckie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra” w Gdańsku), drugi w Wielkopolskim Parku Narodowym. Oprócz naukowców, wzięli w nim udział wolontariusze - studenci i uczniowie liceów. Podczas obozów badano faunę nietoperzy występującą na tych terenach.
  • Wzięliśmy udział w I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się w dniach 21-22 września na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Działania „Salamandry” oraz jej wydawnictwa prezentowaliśmy na własnym stoisku wystawienniczym. Uczestniczyliśmy też w towarzyszących imprezie warsztatach i dyskusjach.
  • Pod koniec września przyjęliśmy zaproszenie do wejścia w skład „Grupy 21”. Jest to, powstałe pół roku temu, nieformalne porozumienie dużych, krajowych organizacji ekologicznych. Jednym z głównych celów powstania tej grupy jest skoordynowane oddziaływanie na Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i inne szczeble władzy. Sądzimy, że współpracując, łatwiej nam będzie wymóc decyzje korzystne dla środowiska oraz polskiego ruchu ekologicznego. Czy się to uda - czas pokaże.
  • W ramach obchodów Sprzątania Świata przeprowadziliśmy akcję sprzątania otuliny Rezerwatu „Meteoryt Morasko”, zakończoną wycieczką po tym obiekcie.
  • Rozpoczęły się intensywne prace w ramach projektu „Ochrona zimowisk nietoperzy w fortyfikacjach poznańskich”.
  • Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszył kolejny etap kampanii „Szkolne Ostoje Przyrody”.

Tak wyglądało nasze stoisko podczas I Forum Inicjatyw Porządkowych
Sprzątanie Świata 1996

Tak wyglądało nasze stoisko podczas I Forum Inicjatyw Porządkowych
Fot. Andrzej Kepel

Sprzątanie Świata 1996
Fot. Andrzej Kepel

Redakcja
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.