Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ochrona ptaków

Gniazda ptaków na słupach linii wysokiego napięcia to częsty widok

Gniazda ptaków na słupach linii wysokiego napięcia to częsty widok
Fot. Piotr Tryjanowski

Nasze przedsięwzięcie, polegające na ograniczeniu śmiertelności ptaków na liniach energetycznych, przebiega bardzo pomyślnie.

W ośmiu województwach zinwentaryzowano gniazda ptaków zlokalizowane na słupach energetycznych. W kilku zakładach energetycznych przeprowadzono rozmowy informacyjne. Wykonano 30 skrzynek lęgowych dla sowy płomykówki. Zostały one zawieszone w okolicach budek transformatorowych, w których ptaki te miały swoje gniazda. Ponadto informacje na temat projektu ukazały się w lokalnej i krajowej prasie codziennej oraz w radiu i telewizji. W najbliższym czasie, na najbardziej niebezpiecznych fragmentach linii energetycznych, zostaną zawieszone makiety sylwetek ptaków drapieżnych, które mają za zadanie odstraszać ptaki, a tym samym uchronić je przed zderzeniem z przewodami elektrycznymi.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.