Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Gdańskie nietoperze mogą spać bezpiecznie

Największym zimowiskiem nietoperzy w Gdańsku jest położona w centrum miasta Reduta Napoleońska - mocno zniszczona fortyfikacja, w większej części podziemna. Co zimę przylatują tu nietoperze należące do 4 gatunków - nocki: Natterera (Myotis natterreri), rude (M. daubentoni) i duże (M. myotis) (te ostatnie zasługują na szczególną uwagę ponieważ nieczęsto występują na północy Polski) oraz gacki brunatne (Plecotus auritus). Ze względu na swój charakter i lokalizację obiekt ten narażony jest na ciągłe dewastowanie - szczególnie na podpalenia. Dodatkowo od ubiegłego roku Reduta wystawiona jest na sprzedaż. W miejscu tym powstać ma największy w mieście kompleks hotelowo-rekreacyjny.

Nocki rude w Reducie Napoleońskiej mogą się już czuć bezpieczniej

Nocki rude w Reducie Napoleońskiej mogą się już czuć bezpieczniej
Fot. Andrzej Kepel

Mając na uwadze przetrwanie zimowiska, wystąpiliśmy do władz Gdańska z wnioskiem o zabezpieczenie interesującego nas obiektu i ochronę nietoperzy. Działania nasze miały na celu przede wszystkim odcięcie wejścia do zimowiska przez umieszczenie w nim odpowiedniej kraty oraz objęcie użytkiem ekologicznym stoku, w którym jest ono zlokalizowane. Zaczęliśmy od udziału w zebraniu Zespołu Organizacyjnego d/s Zagospodarowania PKiW „Grodzisko”, co zaowocowało naniesieniem koniecznych poprawek w planach przebudowy tego terenu. Następnie uzyskaliśmy zgodę na zamontowanie kraty w korytarzu Reduty o największej koncentracji nietoperzy. Choć termin wykonania zabezpieczenia ze względu na bardzo złe warunki pogodowe przedłużał się, to 14 czerwca dokonaliśmy odbioru kraty. W dniu 20 czerwca na posiedzeniu Rady Miasta Gdańska podpisano decyzję o utworzeniu użytku ekologicznego na proponowanym przez nas terenie. Tak więc, od tej zimy, nasze nietoperze będą spały bezpiecznie.

Utworzony w Reducie Napoleońskiej użytek ekologiczny jest pierwszym obiektem tej kategorii w województwie gdańskim. Co istotne, jako nowa forma ochrony przyrody wzbudził zainteresowanie i zyskał poparcie władz naszego regionu. Również krata chroniąca zimujące w fortach nietoperze jest jedyną na obszarze Pomorza Wschodniego.

Studenckie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra” dziękuje pani Grażynie Wracławek z Wydziału Ochrony Przyrody i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Gdańsku za okazaną pomoc. Dziękujemy również Gminie Gdańsk, reprezentowanej przez Zarząd Miasta, za sfinansowanie kraty zabezpieczającej wejście do zimowiska nietoperzy.

Agnieszka Przesmycka

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.