Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Znów nagrody!

Projekt zimowisk nietoperzy wzbudza duże zainteresowanie

Projekt zimowisk nietoperzy wzbudza duże zainteresowanie
Fot. Andrzej Kepel

W lipcu tego roku realizowany przez „Salamandrę” projekt ochrony i zagospodarowania przyrodniczo-edukacyjnego Rezerwatu „Meteoryt Morasko” zajął II miejsce w konkursie, organizowanym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w kategorii - kampanie edukacyjno-popularyzatorskie.

Natomiast projekt ochrony zimowisk nietoperzy na terenie fortyfikacji poznańskich, otrzymał w tym samym konkursie wyróżnienie w kategorii „Czynna ochrona flory i fauny oraz ich siedlisk”. Projekt ten znalazł się ponadto wśród laureatów konkursu organizowanego przez Fundację EkoFundusz, a dotyczącego ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Wiąże się to z uzyskaniem znacznych funduszy, które pozwolą nam na jeszcze skuteczniejszą ochronę tych latających ssaków.

RedakcjaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.