Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Salamandra” na forum międzynarodowym

Dwa spośród posterów zaprezentowanych przez członków „Salamandry” podczas VIIth EBRS

Dwa spośród posterów zaprezentowanych przez członków „Salamandry” podczas VIIth EBRS
Fot. Andrzej Kepel

W sierpniu 1996 roku 13 członków „Salamandry” uczestniczyło w VIIth European Bat Research Symposium w Veldhoven, w Holandii. Tu ciekawostka - organizator konferencji - dr Peter Lina jest członkiem naszego Towarzystwa.

Podczas sympozjum przedstawiliśmy łącznie 10 referatów i posterów. Przedstawiciele „Salamandry” weszli ponadto do Komitetu Organizacyjnego VIII Sympozjum, które odbędzie się za trzy lata w Polsce. (Zobacz też: „Nasi” w Holandii)Redakcja


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.