Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


II Krajowa Konferencja z cyklu „Ochrona przyrody a turystyka”

Konferencja odbyła się w ośrodku Lasów Państwowych w Puszczykowie k. Poznania

Konferencja odbyła się w ośrodku Lasów Państwowych w Puszczykowie k. Poznania
Fot. Andrzej Kepel

W dniach 9-11 września odbyła się w Puszczykowie II Krajowa Konferencja z cyklu „Ochrona przyrody a turystyka”. Temat tegorocznej edycji to „Rola turystyki w edukacji przyrodniczej społeczeństwa”.

Głównymi organizatorami konferencji były Katedry Ekologii Człowieka oraz Geografii Turyzmu Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu. Współorganizatorem zaś: PTOP „Salamandra”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Wielkopolski Park Narodowy.

Podczas obrad plenarnych wiceprezes „Salamandry” - Sławomir Janyszek podzielił się swoimi doświadczeniami ze Stanów Zjednoczonych, prezentując referat „Ochrona przyrody jako biznes”.

Redakcja
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.