Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Konkurs FOTO-EKO 2003 rozstrzygnięty!

FOTO-EKO 2003

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” już po raz dwunasty zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Konkurs cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród osób fotografujących przyrodę. Do biura „Salamandry” przesłano około tysiąca prac przedstawiających walory przyrodnicze naszego kraju – m.in. zdjęcia ptaków, owadów, kwiatów i urokliwych zakątków. Różnorodność tematyczna zdjęć była ogromna. Jury zwracało baczną uwagę na to, czy zdjęcia są poprawne technicznie, właściwie skadrowane, ale przede wszystkim – czy wyróżniają się czymś szczególnym. Ostatecznie, w wyniku burzliwych obrad, wybrano laureatów.

Oto wyniki tegorocznego FOTO-EKO: pierwsze miejsce w Konkursie przyznano zdjęciu pt. „Ptak”, wykonanemu przez Henryka Janowskiego. Drugie miejsce zajął zestaw pt. „Słowiński Park Narodowy” autorstwa Mariusza Oszustowicza, trzecie zaś – „Duet” Tomasza Wilka.

Jury przyznało ponadto wyróżnienia za następujące zdjęcia: „Codzienna walka” (Marcin Karetta), „Mazurki”, „Samotna grusza” (Saturnina i Artur Homan), „Jeleń szlachetny”, „Struktura” (Bernard Białorucki), „Burza i ptak” (Dariusz Żabiński), „Świt nad Wartą” (Tomisław Kamyszek), „Patrol” (Henryk Janowski) i bez tytułu (Łukasz Cieśliński).


I miejsce

„Ptak”

„Ptak”
Fot. Henryk Janowski


II miejsce

„Słowiński Park Narodowy”
Fot. Mariusz Oszustowicz


III miejsce

„Duet”

„Duet”
Fot. Tomasz Wilk


Wyróżnienia

„Patrol”

„Patrol”
Fot. Henryk Janowski

„Burza i ptak”

„Burza i ptak”
Fot. Dariusz Żabiński

Bez tytułu
Fot. Łukasz Cieśliński

„Codzienna walka”

„Codzienna walka”
Fot. Marcin Karetta

W terminie od 24 listopada do 4 grudnia 2003 wystawę pokonkursową FOTO-EKO 2003 było można oglądać w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie przy ulicy Sienkiewicza 26a.

Wszystkie instytucje zainteresowane popularyzacją piękna polskiej przyrody zachęcamy do wypożyczania wystawy!

Ewa Olejnik

Sponsorami konkursu oraz wystawy FOTO-EKO 2003 byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.